of x

Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 32 | FileSize: 5.26 M | File type: PPT
4 lần xem

Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-8-bai-11-cac-nuoc-dong-nam-a-cuoi-the-ki-19-dau-the-ki-20-h9d7tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20Tài liệu Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi baigiangdientu tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 32 trang , thuộc file PPT, cùng danh mục Bài giảng Lịch sử 8 bài 11,Bài giảng điện tử Lịch sử 8, Bài giảng Lịch sử lớp 8, Bài giảng điện tử lớp 8,Các nước Đông Nam Á,Chủ nghĩa thực dân,Lược đồng Đông Á,Phong trào giải phóng dân tộc : Mời quý thầy cô giáo và những bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 giao diện bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc biên soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập, nói thêm Bài giảng Lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20 biểu đạt bằng Slide rất sống động với những hình ảnh minh họa giúp những em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và mau chóng năm bắt những nội dung chính bài học, tiếp theo là LÒCH SÖÛ, thêm nữa 8 KIEÅM TRA BAØI CUÕ, bên cạnh đó 1 , ngoài ra Vì sao Trung Quốc trở thành nước, cho biết thêm nửa thuộc địa?, nói thêm là - Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến, kế tiếp là Mãn Thanh suy yếu tạo điều kiện cho các, bên cạnh đó nước đế quốc giằng xé Trung Quốc, nói thêm là - 1840 – 1842, Anh gây ra trận đấu tranh, nói thêm “thuốc phiện” khai mạc cho quá trình xâm, bên cạnh đó lược, thêm nữa - Sau ấy, những nước đế quốc Anh, Pháp,, bên cạnh đó Đức, Nhật, Nga giằng xé Trung Quốc bị, cho biết thêm biến thành nửa thuộc địa, cho biết thêm 2, kế tiếp là Vì sao cách mạng Tân Hợi được xem là, ngoài ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản ko triệt, ngoài ra để? Tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư, kế tiếp là sản ko triệt để vì: lật đổ chế độ phong, ý nữa kiến, thiết lập nhà nước tư sản, nhưng, nói thêm là không giải quy
 1. LÒCH SÖÛ 8
 2. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 1 . Vì sao Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa? - Cuối thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu tạo điều kiện cho các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc. - 1840 – 1842, Anh gây ra cuộc chiến tranh “thuốc phiện” mở đầu cho quá trình xâm lược. - Sau đó, các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga xâu xé Trung Quốc bị biến thành nửa thuộc địa.
 3. 2. Vì sao cách mạng Tân Hợi được coi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để? Tính chất là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để vì: lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nhà nước tư sản, nhưng không giải quyết được mâu thuẫn sâu sắc nhất của xã hội Trung Quốc là chống đế quốc và không tích cực chống phong kiến.
 4. ÑOÂNG NAM AÙ
 5. Tiết 17: BAØI 11: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ CUOÁI THEÁ KÆ XIX – ÑAÀU THEÁ KÆ XX
 6. I/ QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NUỚC ĐÔNG NAM Á. Hỏi: Em có nhận xét gì về vị trí địa lý của các quốc gia Đông Nam Á? Trả lời: Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, có vị trí chiến lược quan trọng. Ngã ba đường giao lưu chiến lược từ Bắc xuống Nam…
 7. Hỏi : Tại sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa mà Đông Nam Á là vùng chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu.
 8. I/ QÚA TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á - Các nước tư bản phát triển cần thuộc địa thị trường. - Đông Nam Á là vùng có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu nên bị các nước phương Tây dòm ngó xâm lược.
 9. Hỏi: Phương Tây đã phân chia quá trình xâm lược Đông Nam Á như thế nào? LÀO MIANMA (P) (A) THAÙI LAN VIỆT NAM (P) CAMPUCHIA PHI-LÍP-PIN (P) (T) MÃ LAI (A) XINGAPO (A) Thuộc Anh (A) MÃ LAI (P) Thuộc Pháp (A) (H) Thuộc Hà Lan INĐ ÔN (T) Thuộc Tây Ban Nha ÊX IA (B) Thuộc Bồ Đào Nha (H) Đông Timo (B) Lược đồ khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ
 10. Thaûo luaän Hỏi: Tại sao Xiêm (Thái Lan) lại giữ được phần chủ quyền của mình? Trả lời: - Xiêm cũng bị thực dân phương Tây nhòm ngó. - Giai cấp thống trị Xiêm có chính sách đối ngoại khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp, nên giữ được phần chủ quyền của mình. - Xiêm là “nước đệm” và phụ thuộc chặt chẽ
 11. I/ QÚA TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á - Xiêm (Thái Lan) là nước duy nhất ở Đông Nam Á vẫn còn giữ được độc lập, nhưng cũng trở thành “vùng đệm” của tư bản Anh – Pháp.
 12. II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Sau khi thôn tính và biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa, thực dân phương Tây đã tiến hành những chính sách cai trị hà khắc: vơ vét, đàn áp, chia để trị.
 13. Hỏi: Vì sao nhân dân Đông Nam Á tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân? - Chính sách thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân  mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa Đông Nam Á với thực dân gay gắt  các phong trào bùng nổ. Hỏi: Mục tiêu chung mà các cuộc chiến tranh đặt ra là gì? - Giải phóng dân tộc thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
 14. II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC - Chính sách thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân làm cho mâu thuẫn dân tộc thêm gay gắt, hàng loạt phong trào đấu tranh nổ ra.
 15. Xích ñaïo
 16. Inđônêxia lớn nhất Đông Nam Á, với hơn 13600 đảo lớn nhỏ “như một chuỗi ngọc vân vào đường xích đạo”, đông dân… Samin đã kiêu gọi nhân dân chống những thứ thuế vô lí của bọn thực dân Hà Lan,Ông muốn xây dựng 1 đất nước trong đó mọi người dân đều có việc làm, họ đều được hưởng hạnh phúc.Tháng 5/1920, Đảng cộng sản Inđônêxia được thành lập…
 17. II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Inđônêxia từ cuối thế kỉ XIX, nhiều tổ chức yêu nước, trí thức tư sản tiến bộ ra đời. Năm 1905 các tổ chức công đoàn thành lập, truyền bá chủ nghĩa Mác, chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản (1920).
 18. Philippin là một hải đảo rất xinh đẹp như một dãy lửa trên biển vì sự hoạt động của nhiều núi lửa.
 19. II/ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC + Philippin: cuộc cách mạng 1896 – 1898 do giai cấp tư sản lãnh đạo chống thực dân Tây Ban Nha giành thắng lợi, dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Philippin. Nhưng sau đó, bị đế quốc Mỹ thôn tính.
916323

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm