Bài giảng Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 71 | Page: 25 | FileSize: 2.55 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 12 bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Với mong muốn giúp các em học sinh nắm được kiến thức bài “Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000”, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-12-bai-27-tong-ket-lich-su-viet-nam-tu-nam-1919-den-nam-2000-h716tq.html

Nội dung


 1. Lịch sử 12 Bài 27
 2. Nêu ý nghĩa về những thành tựu của đất nước trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?
 3. Bài mới I – CÁC THỜI KÌ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC 1. 1919 – 1930 2. 1930 – 1945 3. 1945 – 1954 4. 1954 – 1975 5. 1975 – 2000 II – NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Nguyên nhân thắng lợi 2. Bài học kinh nghiệm
 4. Các thời kì phát triển của lịch sử dân tộc? Nhóm 1 1919 - 1930 Nhóm 4 1954 - 1975 Nhóm 2 1930 - 1945 Nhóm 5 1975 - 2000 Nhóm 3 1945 - 1954
 5. NÔNG DÂN NƯỚC TA TRONG THỜI PHÁP THUỘC
 6. 3-2-1930
 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀN H LẬP ( 3-2-1930 ) ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHONG PHONG CHỦ NGHĨA TRÀO TRÀO MÁC - LÊNIN CÔNG NHÂN YÊU NƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 8. Châu Văn Liêm (1902­1930)
 9. Hỡi đồng bào cả nước, "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa 2-9-1945 cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". ………… Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. HỒ CHÍ MINH
 10. Pháp , Nhật cùng chia chác lợi nhuận , bóc lột nhân dân ta . Nạn đói 1945
 11. Độc Lập Phân khu Bắc Him Lam Bản Kéo Mường Thanh C 1 Phân khu Trung Tâm A 1 Phân khu Nam Hồng Cúm Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
 12. Khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ trên biển Đông
 13. Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn
 14. Cầu Mỹ Thuận ( khánh thành ngày 21-5-2000)
 15. “Những thành tựu nói trên chứng tỏ đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp.” (Đại hội VII)
 16. ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN  NHƯNG GIỮ VỮNG MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC Mục tiêu Nguyên tắc chủ nghĩa CN Mác - Lênin xã hội và tư tưởng HCM ĐỔI MỚI NHƯNG KHÔNG ĐỔI MÀU
900699

Tài liệu liên quan


Xem thêm