Bài giảng Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 66 | Page: 34 | FileSize: 3.17 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-9-cach-mang-thang-muoi-nga-nam-1917-va-cuoc-dau-tranh-b-yn26tq.html

Nội dung


 1. Bài 9 CACH MANG THANG MƯỜI NGA ́ ̣ ́ NĂM 1917 VÀ CÔNG CUÔC ĐÂU ̣ ́ TRANH BAO VỆ CACH MANG ̉ ́ ̣ (1917 - 1921)
 2. NỘI DUNG BÀI HỌC I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga
 3. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG
 4. NHÓM 1 NHÓM 2 Nét chính về tình Tình hình kinh tế hình chính trị nước nước Nga trước cách Nga trước cách mạng? mạng? HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 4 NHÓM 3 Quan sát các bức Tình hình xã hội tranh và rút ra nhận nước Nga trước xét về đời sống nhân cách mạng dân Nga trước cách mạng?
 5. NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Nơi ở của nông dân Nga năm 1917
 6. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Chính trị Kinh tế Xã hội -Đầu thế kỉ XX Nga là -Lạc hậu, kiệt -Đời sống của nước quân chủ chuyên quệ vì chiến công nhân, nông chế tranh dân và các dân tộc - Năm 1914 Nga hoàng → Nạn đói xảy Nga vô cùng cực đẩy nhân dân Nga vào ra khắp nơi khổ. cuộc chiến tranh đế - Phong trào phản quốc, gây những hậu đối chiến tranh quả nghiêm trọng cho đòi lật đổ Nga đất nước hoàng diễn ra khắp nơi.
 7. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Tư sản Vô sản Địa chủ, Nông dân phong kiến Các dân CNĐQ tộc bị Nga áp bức Các Nước nước Nga Đế quốc
 8. NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG
 9. Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng phát động.
 10. Nơi ở của nông dân Nga năm 1917
 11. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Chính trị Kinh tế Xã hội - Đầu thế kỉ XX Nga là - Lạc hậu, kiệt - Đời sống của nước quân chủ chuyên quệ vì chiến công nhân, nông chế tranh dân và các dân tộc - Năm 1914 Nga hoàng → Nạn đói xảy ra Nga vô cũng cực đẩy nhân dân Nga vào khắp nơi khổ. cuộc chiến tranh đế - Phong trào phản quốc, gây những hậu đối chiến tranh đòi quả nghiêm trọng cho lật đổ Nga hoàng đất nước diễn ra khắp nơi. TÌNH THẾ CACH MANG XUẤT HIỆN ́ ̣
 12. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 - Diễn biến:
 13. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 - Diễn biến: 02/1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga - Kết quả: m→ g Cálch đổ ạnTạo ra cục diện hai chính + Chế độ Nga hoàng bị ật quyền song song cùng tồn tại: áng Hai th đã thực  Chính quyền Xô Viết (Vô sản)  Chính phủ Tư Sản lâm thời ượcản) h iện đ (Tư s những nhiệm vụ gì?
 14. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 Tính chất Cách mạ củ Căn cứ vào diễn biến, kết quả ng a tháng 2/1917 ở Nga cách mạng tháng 2/1917, em hãy cho ủ cuộc cách biết tính chất clàa cuộccách mạng ng? dân chủ tư sản kiểu mới
 15. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 - Diễn biến: 02/1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga - Kết quả: + Chế độ Nga hoàng bị lật đổ → Tạo ra cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại:  Chính quyền Xô Viết (Vô sản)  Chính phủ Tư Sản lâm thời (Tư sản) - Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
 16. ? Sau cách mạng tháng 2/1917 cục diện nước Nga đã tồn tại hai chính quyền song song :  Chính phủ tư sCục diện i. ản lâm thờ chính trị nước Nga sau cách  Chính quyền mạngt.tháng 2/1917? Xô viế Cục diện chính trịục diện nàyể kéo dài . C này không th có thể kéo dài được không? Tại sao? Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đề ra kế hoạch tiếp tục làm cuộc cách mạng lật đổ chính phủ Tư sản lâm thời
 17. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b) Cách mạng tháng Mười - Phương pháp: +Từ tháng 2→ 9/1917: đấu tranh hòa bình
 18. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917 ́ ̣ ́ 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b) Cách mạng tháng Mười - Phương pháp: +Từ tháng 2→ 9/1917: đấu tranh hòa bình +Từ tháng 10/1917: khởi nghĩa vũ trang
 19. I. CACH MANG THANG MƯỜI NGA 1917ướng Kêrenxki ́ ̣ ́ Thủ t 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b) Cách mạng tháng Mười - Phương pháp: +Từ tháng 2→ 9/1917: đấu tranh hòa bình +Từ tháng 10/1917: khởi nghĩa vũ trang - Diễn biến: + 24/10 khởi nghĩa bắt đầu + 25/10 quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông. → Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Pêtơrôgrát.
901292

Tài liệu liên quan


Xem thêm