of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 36 | FileSize: 3.93 M | File type: PPT
11 lần xem

Bài giảng Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX). Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập “Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu TK XX)” để hiểu thêm về châu Phi, khu vực Mĩ- La tinh trước khi bị xâm lược. Bên cạnh đó còn giúp học sinh nắm được quá trình các nước đế quốc xâm lược và chế độ thực dân ở Châu Phi, Mĩ La Tinh. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Châu Phi, Mĩ La Tinh cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đồng thời các em cũng có thái độ đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Châu Phi, Mĩ La Tinh, lên án sự thống trị áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-5-chau-phi-va-khu-vuc-my-latinh-the-ky-xix-dau-the-ky-x-3j26tq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến mọi người tài liệu Bài giảng Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX).Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử phục vụ cho học tập.Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi user baigiangdientu tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 36 page , thuộc file .PPT, cùng thể loại còn có Bài giảng Lịch sử 11 bài 5,Bài giảng điện tử Lịch sử 11, Bài giảng Lịch sử lớp 11,Bài giảng điện tử lớp 11,Các nước Châu Phi ,Khu vực Mĩ La tinh,Nhân dân Châu Phi ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Mời những bạn tham khảo bộ sưu tập “Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX - đầu TK XX)” để hiểu thêm về châu Phi, khu vực Mĩ- La tinh trước khi bị xâm lược, bên cạnh đó , nói thêm là ,còn cho biết thêm Bên cạnh ấy còn giúp học sinh nắm được quá trình những nước đế quốc xâm lược và chế độ thực dân ở Châu Phi, Mĩ La Tinh,còn cho biết thêm Phong trào đấu giành giật độc lập của Châu Phi, Mĩ La Tinh cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, ngoài ra Đồng thời những em cũng có thái độ đồng tình ủng hộ cuộc chống chọi của dân chúng Châu Phi, Mĩ La Tinh, lên án sự thống trị áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân, giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, tiếp theo là BÀI 5 Lịch sử 11 BÀI 5 I, Các nước châu Phi BÀI 5 I, Các nước châu Phi - Một trong các nơi xuất hiện con người từ rất sớm và có nền văn hóa cổ đại rực rỡ - Từ lâu Châu Phi đã trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây vì : + Có vị trí chiến lược quan trọng + Thị trường rộng lớn, + Nguồn nhân công rẻ mạt + Tài nguyên phong phú… BÀI 5 I, Các nước châu Phi, tiếp theo là 1, Vài nét về cuộc chiến giành giật độc, thêm nữa lậVào nửa sau thế kỉ XIX, những nước tư bản,còn cho biết thêm +p, bên cạnh đó Phương Tây xâm lược Châu Phi… Quá trình xâm lược của ĐQ, thêm nữa Thực dân Thuộc địa, thêm nữa Anh Ai Cập, Nam Phi, Nê-gê-ri-a, Bờ biển vàng, Găm-bi-a, Kê-ni-a,
 1. BÀI 5 Lịch sử 11
 2. BÀI 5 I, Các nước châu Phi
 3. BÀI 5 I, Các nước châu Phi - Một trong những nơi xuất hiện con người từ rất sớm và có nền văn hóa cổ đại rực rỡ - Từ lâu Châu Phi đã trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương Tây vì : + Có vị trí chiến lược quan trọng + Thị trường rộng lớn, + Nguồn nhân công rẻ mạt + Tài nguyên phong phú…
 4. BÀI 5 I, Các nước châu Phi 1, Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lậVào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản +p Phương Tây xâm lược Châu Phi…
 5. Quá trình xâm lược của ĐQ Thực dân Thuộc địa Anh Ai Cập, Nam Phi, Nê-gê-ri-a, Bờ biển vàng, Găm-bi-a, Kê-ni-a, U-gan-đa, Xô-ma- li, Xu-đăng Pháp Tây Phi, Châu Phi Xích đạo, Ma-đa-ga- xca, một phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni- di, Xa-ha-ra Đức Ca-mơ-run, Tô-gô, Tây nam Phi, Tan-da- ni-a Bỉ Công-gô Bồ Đào Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, Ghi-nê Nha
 6. Đế quốc xâm lược châu Phi đến cuối TK XIX
 7. Bảng thống kê số liệu phân chia đất đai giữa các nước đế quốc ở châu Phi Đế quốc Diện tích T©y ý Anh 35% p A Pháp 30% A ® ®éc lËp ý 8% A b ® Đức 7,5% thæ bØ Bỉ 7,5% thæ ® A p Bồ Đào Nha 6,5% Các nước 5,5% khác Đầu thế kỷ XX, việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở Châu Phi căn bản hoàn thành (không đều)
 8. Slaves in a Sugarcane Mill Slaves are depicted here carrying sugarcane for processing in the rollers of a sugarcane mill. Most of the more than 10 million Africans brought to the Americas as slaves spent their days as farm laborers. Many toiled long, strenuous hours on the sugar plantations and other agricultural estates that sprang up in the warmer climates of the western hemisphere. Slavery in Central Africa About 1800 More than ten million slaves were transported against their will to the Americas during the nearly three centuries of the Atlantic slave trade. This illustration depicts Africans traders escorting fettered slaves to coastal shipping ports to be sold to European traders.
 9. Slaves Packed on a Slave Ship Crowded, unsanitary conditions were the rule for slaves bound for the Americas on slave ships. Human cargo was often packed so tightly that it was impossible to move. The slave trade proved a lucrative business for more than 200 years. More than 10 million Africans were forcibly transported to the Americas before the importation of slaves was abolished in the United States in 1808. Slaves Harvesting Sugarcane In the 17th century Europeans established sugarcane plantations in the West Indies. They imported slaves from Africa to work on these plantations. The slaves had to harvest the sugarcane, which was then processed into sugar. Slavery became the dominant economic institution on many islands in the West Indies.
 10. BÀI 5 I, Các nước châu Phi 1, Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập Trình bày vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi ?
 11. KN: Áp đen ca đê Phong trào tầng (1830-1847) lớp trí thức và sỉ quan trẻ Ai cập Cuộc kháng chiến ở Êtiôpi
 12. 1, Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập Thời gian Tên phong trào 1830-1847 - Khởi nghĩa Áp-đen Ca-đê ở An-giê-ri. 1879-1882 - Phong trào "Ai cập trẻ” 1885-1896 - Cuộc đấu tranh của nhân dân Ê-ti-ô-pi- a
 13. Abd al-Qadir (Áp đen ca đê) Algerian national hero Abd al-Qadir opposed French rule in his native country and began leading attacks on French occupiers in 1832. He was eventually imprisoned, but after his release, while in exile in what is now Syria, al-Qadir saved more than 10,000 Christians from Muslim raids and was awarded one of France’s highest honors.
 14. BÀI 5 I, Các nước châu Phi 1, Vài nét về cuộc đấu tranh giành độc lập ận xét 2, Nh chung Trình bày nhsôi nổi, ề cuu c đấu tinh thần yêu + Nổ ra liên tục ận xét v biể ộhiện tranh giành nước độưngpđa châu ều bị đàn áp. Do trình độ tổ nh c lậ ở số đ Phi ? chức thấp và chênh lệch về lực lượng + Phong trào tiếp tục diễn ra và phát triển trong thế kỷ XX.
 15. Những khó khăn hiện nay tại châu Phi - Nghèo: 32/54 nứơc của châu Phi bị Liên hiệp quốc liệt vào nhóm nước nghèo nhất thế giới. - Nợ nước ngoài : 92 tỉ đôla (đầu thập niên 80)300 tỉ đô la (đầu thập niên 90). - Đói: Sản lượng lương thực bình quân đầu người của châu Phi hiện nay chỉ còn 70% so với đầu những năm 70; 2/3 nứơc sản xuất không đủ ăn ,số người đói kinh niên đã tăng từ 120 triệu  150 triệu, chiếm ¼ dân số châu luc.
 16. - Bệnh AIDS: châu Phi chiếm 8 /14 triệu người bị bệnh AIDS  tiếp tục tăng theo cấp số nhân, ở lứa tuổi từ 30 50 tuổi, lứa tuổi có khả năng lao động nhất. - Bùng nổ dân số : + Với tỉ lệ tăng từ 2,9%  3% ,châu Phi có tốc độ tăng dân số cao nhất trái đất ; + Trong 15 nươc co tỉ le sinh đẻ cao nhất thế giới , châu Phi có 12 nước ( Rwanda:5,2%; Angola, Nigiera: 5,1%). + Phụ nữ mang thai 10 lan, sinh nở 8,3 lần  mỗi năm có thêm từ 250.000.300.000 trẻ em ra đời trong khi quỹ đất có hạn (26.300km2).
 17. Haïn haùn
 18. Nạn đói ở châu Phi
 19. Chiến tranh ở Liberia
901153

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm