Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 92 | Page: 37 | FileSize: 5.60 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-16-cac-nuoc-dong-nam-a-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gi-6j26tq.html

Nội dung


 1. LỊCH SỬ 11 BÀI 16
 2. Đây là biểu tượng của tổ chức nào ?
 3. 1 Thái lan Brunây 6 2 Philippin Việt Nam 7 3 Malaixia Lào 8 4 Xingapo Mianma 9 5 Inđônê xia Campuchia 10 ASEAN 8.8.1967 Đông Ti-mo 11 11
 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (1918 – 1939) NỘI DUNG I. Tình hình các nước ĐNÁ sau CTTG I II. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện V. Cuộc CM năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)
 5. Việt Nam Lào Mianma Philippin Thái Lan Campuchia Ma lai x i a Brunây Xingapo In -đ ô- nê - xi -a Đông Ti Mo Lược đồ các nước Đông Nam á
 6. LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI Hương Cang (A) ̉ Ma Cao Laò (B) (P) Miên ́ ̣ Điên Phi-lip-pin (M) (A) ̣ VIÊT NAM (P) Campuchia (P) MÃ LAI (A) MÃ LAI (A) CHÚ THICH ́ ́ Booc-nê-ô ̣ ̣ A - Thuôc đia Anh (H) In-đ ̣ ̣ ́ P- Thuôc đia Phap ô-n ê- H- Thuôc đia Hà Lan ̣ ̣ (H xi-a ) ̣ ̣ M- Thuôc đia Mĩ Ti-mo B- Thuôc đia Bồ Đao Nha ̣ ̣ ̀ (B)
 7. Phân hoá giai cấp sâu sắc.
 8. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia
 9. Em hãy nêu nét chính về phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX ? Su-ra-bay-a
 10. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia
 11. Đền Borobudur – Inđônêsia
 12. Đền Borobudur – Inđônêsia
 13. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia. Tªn n-íc Tªn c ué c KN Thê i g ian §Þa bµn ho ¹t ®é ng KÕt qu¶ Ong Kẹo và Com- 1901- 1937 Cao nguyên Bô- lô- ven. Thất bại ma- đam Lµo Chậu Pa- chay 1918- 1922 Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam.Thất bại Phong trào chống Prây- veng, Công- pông Cam- pu- chia thuế, chống bắt 1925- 1926 Chàm, Công- pông Thất bại đi phu, đi lính… Chơ- năng.
 14. LÀO
 15. KN Chậu Pa- chay Cách mạng Lào
901156

Tài liệu liên quan


Xem thêm