of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 92 | Page: 37 | FileSize: 5.60 M | File type: PPT
92 lần xem

Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-16-cac-nuoc-dong-nam-a-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gi-6j26tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi bạn baigiangdientu tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 37 trang , thuộc thể loại .PPT, cùng thể loại còn có Bài giảng Lịch sử 11 bài 16,Bài giảng điện tử Lịch sử 11, Bài giảng lớp 11 môn Lịch sử, Bài giảng điện tử lớp 11,Chiến tranh thế giới thứ nhất,Đông Nam Á ,Cách mạng tư sản ở Thái Lan,Giải phóng dân tộc ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Mời quý thầy giáo viên và những bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) giao diện bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc biên soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập, thêm nữa Bài giảng Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) bộc lộ bằng Slide rất sống động với những hình ảnh minh họa giúp những em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và chóng vánh năm bắt những nội dung chính bài học, bên cạnh đó LỊCH SỬ 11 BÀI 16, thêm nữa Đây là tượng trưng của tổ chức nào ?, kế tiếp là 1 Thái lan Brunây 6 2 Philippin Việt Nam 7 3 Malaixia Lào 8 4 Xingapo Mianma 9 5 Inđônê xia Campuchia 10 ASEAN 8, cho biết thêm 8, kế tiếp là 1967 Đông Ti-mo 11 11 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (1918 – 1939) NỘI DUNG, tiếp theo là I, nói thêm là Tình hình những nước ĐNÁ sau CTTG I, thêm nữa II, thêm nữa Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia, ngoài ra III, thêm nữa Phong trào chống chọi chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia, bên cạnh đó IV, nói thêm Cuộc chống chọi chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện, tiếp theo là V,còn cho biết thêm Cuộc CM năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan) Việt Nam Lào, nói thêm Mianma Philippin Thái Lan Campuchia Ma lai x i a Brunây Xingapo In -đ ô- nê - xi -a Đông Ti Mo Lược đồ những nước Đông Nam
 1. LỊCH SỬ 11 BÀI 16
 2. Đây là biểu tượng của tổ chức nào ?
 3. 1 Thái lan Brunây 6 2 Philippin Việt Nam 7 3 Malaixia Lào 8 4 Xingapo Mianma 9 5 Inđônê xia Campuchia 10 ASEAN 8.8.1967 Đông Ti-mo 11 11
 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (1918 – 1939) NỘI DUNG I. Tình hình các nước ĐNÁ sau CTTG I II. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai và Miến Điện V. Cuộc CM năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)
 5. Việt Nam Lào Mianma Philippin Thái Lan Campuchia Ma lai x i a Brunây Xingapo In -đ ô- nê - xi -a Đông Ti Mo Lược đồ các nước Đông Nam á
 6. LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI Hương Cang (A) ̉ Ma Cao Laò (B) (P) Miên ́ ̣ Điên Phi-lip-pin (M) (A) ̣ VIÊT NAM (P) Campuchia (P) MÃ LAI (A) MÃ LAI (A) CHÚ THICH ́ ́ Booc-nê-ô ̣ ̣ A - Thuôc đia Anh (H) In-đ ̣ ̣ ́ P- Thuôc đia Phap ô-n ê- H- Thuôc đia Hà Lan ̣ ̣ (H xi-a ) ̣ ̣ M- Thuôc đia Mĩ Ti-mo B- Thuôc đia Bồ Đao Nha ̣ ̣ ̀ (B)
 7. Phân hoá giai cấp sâu sắc.
 8. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia
 9. Em hãy nêu nét chính về phong trào cách mạng ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX ? Su-ra-bay-a
 10. Phong trào ĐLDT ở Inđônêxia
 11. Đền Borobudur – Inđônêsia
 12. Đền Borobudur – Inđônêsia
 13. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia. Tªn n-íc Tªn c ué c KN Thê i g ian §Þa bµn ho ¹t ®é ng KÕt qu¶ Ong Kẹo và Com- 1901- 1937 Cao nguyên Bô- lô- ven. Thất bại ma- đam Lµo Chậu Pa- chay 1918- 1922 Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam.Thất bại Phong trào chống Prây- veng, Công- pông Cam- pu- chia thuế, chống bắt 1925- 1926 Chàm, Công- pông Thất bại đi phu, đi lính… Chơ- năng.
 14. LÀO
 15. KN Chậu Pa- chay Cách mạng Lào
901156

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm