Bài giảng Lập trình web: Phần 1 - TS. Trần Quang Diệu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình web: Phần 1 - TS. Trần Quang Diệu. Bài giảng Lập trình web - Phần 1: Giới thiệu tổng quan về web cung cấp cho người học các kiến thức về Webpage – Website; HTML, XHTML, DHTML, các ngôn ngữ lập trình web, Web Server – Web Browser – HTTP, mô hình ứng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-web-phan-1-ts-tran-quang-dieu-6krbuq.html

Nội dung


LẬP TRÌNH WEB
TS. Trần Quang Diệu
Email: dieutq@gmail.com

Nội dung môn học
• Phần 1. Giới thiệu tổng quan về Web
• Phần 2. HTML và JavaScript
• Phần 3. ASP.Net

Phần 1. Giới thiệu tổng quan về Web
• 1. Webpage – Website
• 2. HTML, XHTML, DHTML
• 3. Các ngôn ngữ lập trình web
• 4. Web Server – Web Browser – HTTP
• 5. Mô hình ứng dụng
• 6. Quá trình Request - Respone

Webpage - Website
• Webpage:
• Web là một hệ thống các văn bản có mối siêu liên kết bên trong với
nhau (interlinked hypertext documents) được truy xuất thông qua hệ
thống Internet.
• Webpage là một trang thông tin chứa: văn bản (text), hình ảnh
(images), phim (videos) và các đa phương tiện khác…có mối siêu liên
kết với nhau (hyperlinks).
• Một trang web là một tập tin HTML hoặc XHTML được truy xuất thông
qua giao thức HTTP.

Webpage - Website
• Website:
• Website là một tập hợp các trang web nằm trong một tên miền hoặc tên miền
phụ trên WWW của hệ thống mạng Internet. Phân loại:
• Website tĩnh: chủ yếu giới thiệu thông tin
• Website động: có sự tương tác với người dùng

1120216

Tài liệu liên quan


Xem thêm