Bài giảng Lập trình web: Bài 5 - TS. Trần Quang Diệu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình web: Bài 5 - TS. Trần Quang Diệu. Bài giảng Lập trình web - Bài 5: Lập trình web - ASP.NET cung cấp cho người học các kiến thức về kiến trúc ADO.Net, cơ bản kết nối database trong ASP.Net, các đối tượng liên quan đến database, các control trình bày dữ liệu (data control),... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-web-bai-5-ts-tran-quang-dieu-alrbuq.html

Nội dung


LẬP TRÌNH WEB –
ASP.NET

TRẦN QUANG DIỆU

NỘI DUNG
1. Giới thiệu.
2. Kiến trúc ADO.Net

3. Cơ bản kết nối database trong ASP.Net
4. Các đối tượng liên quan đến database.
5. Các control trình bày dữ liệu (data control)

TỔNG QUAN
ADO.Net (ActiveX Data Object): là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện
lớp cơ sở của .NET Framework cung cấp khả năng làm việc với dữ liệu được
lưu trữ trong bộ nhớ như một CSDL thu nhỏ gọi là “dataset” làm tăng tốc độ
tính toán, xử lý tính toán và hạn chế sử dụng tài nguyên trên Database
Server.
ADO.Net cung cấp khả năng xử lý dữ liệu chuẩn XML (dữ liệu dạng XML có
thể trao đổi giữa bất kỳ hệ thống nào và ứng dụng có nhiều khả năng làm
việc với những ứng dụng khác).

KIẾN TRÚC

CÁC BƯỚC CƠ BẢN THỰC HIỆN VỚI CSDL
• Bước 1: Tạo kết nối.

• Bước 2: Tạo điều khiển truy vấn SQL
• Bước 3: Mở kết nối dữ liệu
• Bước 4: Thực thi truy vấn SQL
• Bước 5: Đóng kết nối
• Bước 6: In kết quả

1120220