Bài giảng Lập trình web: Bài 2 - TS. Trần Quang Diệu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình web: Bài 2 - TS. Trần Quang Diệu. Bài giảng Lập trình web - Bài 2: Lập trình web với HTML cung cấp các kiến thức giúp người học có thể thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML; sử dụng CSS StyleSheet và Java Script. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-web-bai-2-ts-tran-quang-dieu-7krbuq.html

Nội dung


LẬP TRÌNH WEB VỚI HTML

TS TRẦN QUANG DIỆU

1

MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi kết thúc môn học này, sinh
viên có thể:
 Thiết kế trang web tĩnh, sử dụng HTML
 Sử dụng CSS StyleSheet và Java Script

2

HTML CĂN BẢN
HTML (Hyper Text Markup Language): ngôn ngữ
đánh dấu siêu văn bản

Mỗi file HTML (có đuôi .htm hoặc .html): file văn
bản chứa các thẻ đánh dấu (markup tags). Thẻ
đánh dấu này cho trình duyệt biết cách thể hiện
trang web
Soạn thảo file HTML:
 Notepad
 Frontpage
 Dreamweaver…
3

TRANG WEB HELLO WORLD


Hello World


This is my first homepage.
Hello World


4

HTML ELEMENTS
Mỗi tài liệu HTML là các file văn bản cấu thành từ các
phần tử HTML (HTML elements). Các phần tử này
được định nghĩa bằng các thẻ (HTML tags)
Thẻ HTML:
 Mỗi thẻ được bao bởi 1 cặp dấu ngoặc nhọn “” (VD:
)

 Các thẻ HTML thường đi theo từng cặp, một thẻ bắt đầu và
một thẻ kết thúc (VD: và )
 Thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường -> thẻ
tương đương
 Đoạn văn bản ở giữa thẻ bắt đầu và kết thúc chính là nội
dung của phần tử HTML được định nghĩa bởi cặp thẻ đó
5

1120217

Tài liệu liên quan


Xem thêm