Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8 Thừa kế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Thừa kế đơn, thừa kế bội, liên kết tĩnh và liên kết động. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-8-leubuq.html

Nội dung


N i dung
• Th a k ñơn

Chương 8

• Th a k b i

TH A K

• Liên k t tĩnh và liên k t ñ ng

1

Th a k ñơn

Th a k ñơn
• D ng th a k

Khái ni m
K th a t các l p ñã có t trư c.
=> Không ph i ñ nh nghĩa nhi u. Thi t k ñơn gi n hơn.
Ích l i: có th t n d ng l i
Các thu c tính chung
Các hàm có thao tác tương t
• Khai báo
class

L p cơ sL P CON
(l p d n xu t)

};
3

Th a k protected

_

_

_

public

private

protected

protectedTh a k private

public

L P CHA
(L p cơ s )

Th a k public

private

: {
// khai báo l p con

2

protected

private

protected

class A {
int x;
void Fx();
public:
int y;
void Fy();
protected:
int z;
void Fz();
};

// Th a
class B
// A là
class C
// A là
class D
// A: l
class E

k
:
l
:
l
:
p
:

d ng private
A
{……. };
p cơ s riêng c a C
private A
{……… };
p cơ s chung c a D
public A
{……… };
cơ s ñư c b o v
protected A {………. };
4

Th a k ñơn

Th a k ñơn

• Quy n truy xu t trong l p con

class Diem {
int x, y;
public:
void GanDiem(int h,int t)
{ x = h; y = t; }
void HienDiem()
{
cout 1123867

Tài liệu liên quan


Xem thêm