Bài giảng Lập trình Android - Bài 8: XML, JSON, Async Task

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình Android - Bài 8: XML, JSON, Async Task. Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về Thread và Handler, các phương thức quan trọng trong Thread, HandleMessage, xây dựng tương tác cho Thread và Handler, khái niệm về Async Task, thuộc tính của Async Task và khởi tạo AsyncTask.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-android-bai-8-xmla-jsona-async-task-0zmbuq.html

Nội dung


1. Thread và Handler
2. AsynTask
3. XML

4. JSON


Khái niệm
Các phương thức quan trọng trong Thread
HandleMessage
Xây dựng tương tác cho Thread và HandlerThread:
 Thread (tiểu trình) là đơn vị nhỏ nhất của tiến trình

được định thời bởi hệ điều hành và được bao hàm
trong các tiến trình thực thi của máy tính. Mỗi một
thread phương thức, đối số và biến cục bộ riêng của
thread đó.
 Mỗi một máy ảo Android khi chạy đều có ít nhất một
thread chính khi khởi động và có thể còn vài thread
khác dùng để quản lý các tiến trình đang chạy.Thread:
 Mỗi ứng dụng khi được khởi chạy sẽ được hoạt động trên tiến

trình chính (Main Thread).
 Có hai loại:
▪ Main Thread (UI Thread): là thread chính của ứng dụng dùng kiểm soát và
thực hiện các công việc liên quan nhiều đến giao diện.
▪ Worker Thread: là các thread phụ dùng xử lý các tác vụ như : kết nối internet,
chuyển đổi XML, download…v..v. Ứng dụng có thể tự khởi động thêm các
thread phụ vào các mục đích cụ thể.

 Worker thread không thể can thiệp vào thread chính.
 Các thread trong cùng một máy ảo tác động qua lại và được

đông bộ hóa bằng cách sử dụng các đối tượng chia sẻ và các
monitor liên quan đến các đối tượng đó.

1114270