Bài giảng Lập trình Android - Bài 7: Lưu trữ dữ liệu (Data Storage)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình Android - Bài 7: Lưu trữ dữ liệu (Data Storage). Nội dung của bài giảng trình bày về SharedPreference, lưu trữ dữ liệu, khái niệm lưu trữ, các giá trị lưu trữ, khai báo và sử dụng, khai báo truy xuất, lưu trữ và truy xuất dữ liệu cho các kiểu dữ liệu cơ bản, bộ nhớ thiết bị, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, đọc từ thẻ nhớ và ghi vào thẻ nhớ.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-android-bai-7-luu-tru-du-lieu-data-storage-zzmbuq.html

Nội dung


1. SharedPreference
▪ Khái niệm lưu trữ
▪ Khai báo và sử dụng
2. Bộ nhớ thiết bị

Android cung cấp một số lựa chọn để lưu trữ dữ
liệu
 Lựa chọn giải pháp nào tùy thuộc vào nhu cầu
bảo mật của ứng dụng và kích thước của file
cần lưu trữ:
 Các tùy chọn lưu trữ bao gồm:
Shared Preferences
Internal Storage
External Storage
SQLite Database
Network Connection
3

4SharedPreference cho phép thực hiện lưu trữ và truy
xuất dữ liệu theo cặp khóa key-value cho các kiểu dữ
liệu cơ bản.
Có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu cơ bản sau:
 Boolean
 Float
 Int
 Long
 String
Dữ liệu vẫn được bảo toàn ngay cả khi ứng dụng bị
đóng hoàn toàn.

1114269

Tài liệu liên quan


Xem thêm