Bài giảng Lập trình Android - Bài 6: Menu - Custom ListView

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình Android - Bài 6: Menu - Custom ListView. Nội dung của bài giảng trình bày về các dạng Widget cơ bản chứa các chức năng phụ hoặc các tùy chỉnh dành riêng cho từng ứng dụng, tạo Custom Layout, cách sử dụng Image View, các bước tạo và sử dụng Custom Layout, lớp Custom ArrayAdapter.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-android-bai-6-menu-custom-listview-yzmbuq.html

Nội dung


Nguồn: T3H

1. Menu
 Options Menu
 Context Menu
 Popup Menu
 Checkable Menu

2. Custom

ListViewDạng Widget chứa các chức năng phụ hoặc các
tùy chỉnh dành riêng cho từng ứng dụng. Bao
gồm 4 dạng cơ bản:
 Option menu

 Context menu
 PopUp MenuOption Menu:
 Là Menu chính trong ứng dụng chứa các thao tác cơ bản cho
một ứng dụng được gọi khi người dùng nhấn phím Menu.
 Từ phiên bản Android 2.3 trở xuống,
 thao tác gọi Menu được thực hiện
 bằng phím Menu trên thiết bị.Option Menu:
 Từ phiên bản Android 3.0 trở đi Option Menu được tích hợp vào

trong thanh Action Bar.

1114268