of x

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên. Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực do TS.Nguyễn Hữu Xuyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Các yếu tố cấu thành lãnh đạo, lãnh đạo và quản lý, tiền đề để lãnh đạo thành công, tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lanh-dao-va-tao-dong-luc-ts-nguyen-huu-xuyen-toebuq.html

Nội dung

TLMP xin trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên trong chủ đề ,Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo được chia sẽ bởi user kynanglanhdao tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng lãnh đạo , có tổng cộng 17 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Lãnh đạo và tạo động lực, Đặc điểm của lãnh đạo, Nguyên tắc sử dụng quyền lực, Các kỹ năng lãnh đạo, Các học thuyết tạo động lực, Kỹ năng lãnh đạo trực tiếp ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực do TS, thêm nữa Nguyễn Hữu Xuyên soạn thể hiện những nội dung sau: Các yếu tố cấu thành lãnh đạo, lãnh đạo và quản lý, tiền đề để lãnh đạo thành công, tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo, phân loại thời trang lãnh đạo,, thêm nữa Mời những bạn cùng tham khảo! 7/14/2017 LÃNH ĐẠO, tiếp theo là VÀ TẠO ĐỘNG LỰC Giảng viên: TS, bên cạnh đó Nguyễn Hữu Xuyên, nói thêm Email: huuxuyenbk@gmail, nói thêm com TS, bên cạnh đó Nguyễn Hữu Xuyên - NEU 1 1, nói thêm LÃNH ĐẠO, ngoài ra Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối, mục đích,, bên cạnh đó tính chất, nguyên lý hoạt động của một hệ thống trong các, cho biết thêm điều kiện môi trường một mực, bên cạnh đó Lãnh đạo là quá trình tác động tới con người sao cho họ tự, thêm nữa nguyện và nhiệt tình nỗ lực để đạt được mục đích kế hoạch Lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt, cho biết thêm tình và động lực của con người để họ làm việc một cách tốt, nói thêm nhất nhằm đạt được những mục đích kế hoạch, tiếp theo là TS, cho biết thêm Nguyễn Hữu Xuyên - NEU 2 1 7/14/201
7/14/2017

LÃNH ĐẠO
VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

Giảng viên: TS. Nguyễn Hữu Xuyên
Email: huuxuyenbk@gmail.com

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

1

1. LÃNH ĐẠO
Lãnh đạo là việc định ra chủ trương, đường lối, mục đích,
tính chất, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống trong các
điều kiện môi trường nhất định.

Lãnh đạo là quá trình tác động đến con người sao cho họ tự
nguyện và nhiệt tình phấn đấu để đạt được mục tiêu kế hoạch

Lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt
tình và động lực của con người để họ làm việc một cách tốt
nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch.
TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

2

1

7/14/2017

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Các yếu tố cấu thành
Khả năng hiểu được con người với những động cơ thúc
đẩy khác nhau

Khả năng khích lệ, lôi cuốn

Khả năng thiết kế và duy trì môi trường để thực
hiện nhiệm vụ

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

3

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Lãnh đạo và quản lý
Người lãnh đạo

Người quản lý

Làm đúng công việc

Làm việc theo đúng cách

Có tầm nhìn, XĐ tương lai

XĐ được các mục tiêu đúng

Gây cảm hứng, tạo động lực

Chỉ đạo và kiểm soát

Thực hiện ảnh hưởng

Thực hiện quyền lực

Có tính đổi mới

Có tính phân tích

Tập trung vào sự thay đổi

Tập trung vào duy trì, hoàn thiện

Hướng vào con người

Hướng vào nhiệm vụ

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

4

2

7/14/2017

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Tiền đề để lãnh đạo thành công
Quyền lực là sức mạnh được thừa nhận nhờ đó có khả
năng chi phối, khống chế người khác và giải quyết các
vấn đề trong phạm vi cho phép

Xác định được
các chiến lược
phát triển và cơ
cấu tổ chức

Hiểu biết
con người

Có quyền lực và
uy tín

Uy tín là sự ảnh hưởng của một người tới cấp dưới và
được cấp dưới tôn trọng nhờ những phẩm chất cá nhân
và kết quả công việc của họ
TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

5

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo
Có nghị lực
Mong muốn và khát vọng trở thành nhà lãnh đạo
Trung trực và chính trực
Tự tin
Thông minh
Hiểu biết về công việc của mình

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

6

3

7/14/2017

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Tiếp cận theo hành vi/phong cách lãnh đạo
Nghiên cứu của Kur Lewin:
Phong cách độc đoán
Phong cách dân chủ
Phong các tự do

Nghiên cứu của ĐH Bang
Ohio, Mỹ:
Khả năng tổ chức
Sự quan tâm

Nghiên cứu của ĐH Michigan, Mỹ:
Lãnh đạo lấy nhân viên làm trọng
Lãnh đạo lấy công việc làm trọng

Đồ thị phong cách QL
của Blake và Mounton
7

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Phân loại phong cách lãnh đạo (LĐ)
LĐ lấy cấp trên
làm trọng tâm
Độc đoán
Sử
dụng
thẩm
quyền

Người
LĐ đưa
ra quyết
định và
thông
báo QĐ
đó

LĐ lấy nhân viên
làm trọng tâm
Dân chủ

Có tham vấn

Tự do

Có tham gia
Phạm vi tự do
của cá nhân

Người
LĐ đưa
ra quyết
định và
thuyết
phục về
QĐ đó

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

Người
LĐ đưa
ra ý
tưởng và
mời đặt
câu hỏi

Người
LĐ đưa
ra dự
định,
thăm dò
và có thể
thay đổi

Người
LĐ nêu
vấn đề,
lấy ý kiến
và ra
quyết
định

Người
LĐ đưa
ra các
giới hạn
và yêu
cầu
nhóm ra


Người
LĐ cho
phép
nhân
viên
h.động
trong
giới hạn
8

4

7/14/2017

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Tiếp cận lãnh theo tình huống
Mô hình tình huống Fiedler:
Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên
Câu trúc công việc
Quyền lực chính thức
Mô hình tình huống lãnh đạo của Hersey và Blanchard
Mô hình phương thức – mục tiêu

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

9

1. LÃNH ĐẠO (tiếp)
Đặc điểm của lãnh đạo
Lãnh đạo bao gồm 5 yếu tố: người lãnh đạo, người bị lãnh
đạo, mục đích của hệ thống, các nguồn lực (ngoài con
người) và môi trường
Lãnh đạo là một quá trình
Lãnh đạo là hoạt động quản lý mang tính phân tầng
Lãnh đạo gắn liền với sự phục tùng của người dưới quyền

TS.Nguyễn Hữu Xuyên - NEU

10

5

1103499

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm