Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 2: Gia cố nền móng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 2: Gia cố nền móng. Nội dung của bài giảng trình bày một số khái niệm về móng và nền móng, các phương pháp gia cố nền móng, cọc bê tông cốt thép, thi công đóng cọc, thiết bị đóng cọc, búa treo, búa Diesel, búa thủy lực, đóng cọc, chuẩn bị nối cọc và hàn nối cọc, thi công ép cọc và thi công cọc nhồi.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-thuat-thi-cong-chuong-2-gia-co-nen-mong-sgnbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG 2 : GIA CỐ NỀN MÓNG
CỐ


Bài 2.1 : MỘT SỐ KHÁI NIỆM
SỐ KHÁ NIỆ
• Móng: Là một bộ phận của công trình, nó
nâng đỡ toàn bộ tải trọng của công trình
bên trên.
• Nền móng: Là tổng thể các lớp đất đá
nằm dưới chân (móng) một công trình. Nó
sẽ sản sinh ra phản lực chống lại lực tác
dụng do toàn bộ tải trọng tĩnh và động của
công trình gây ra.

Bài 2.2 : CÁC PHƯƠNG PHÁP
PHÁ
GIA CỐ NỀN MÓNG
CỐ

• Trường hợp các lớp đất nền móng không
đủ sức chịu tải, thì phải tiến hành gia cố
nền móng.
• Mục đích của việc gia cố nền móng là làm
tăng sức chịu tải của các lớp đất bên dưới
công trình.

1/. PP thay lớp đất xấu bằng lớp cát hoặc
lớp đất cấp phối:

2/. PP gia cố nền đất bằng cừ tràm:

3/. PP sử dụng móng cọc BTCT:

– Chiều dài cừ từ 3m đến 4m. Đường kính
trung bình khoảng 8 cm.
– Mật độ đóng 25 cây/m2.
– Chỉ sử dụng ở khu vực có nước ngầm.
– Đóng bằng thủ công

– Thường dùng ở khu vực ao hồ. Ta vét bỏ lớp
bùn trong ao và thay bằng lớp cát hoặc đất
cấp phối.
– Dùng cho công trình có tải trọng nhẹ.

– Cọc chiếm chỗ: Cọc BTCT tiết diện vuông
hoặc tròn, dùng dàn búa đóng hoặc dàn ép
thủy lực.
– Cọc thay thế: cọc khoan nhồi.

Bài 2.3 : CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP
CỐ THÉ
• Cọc đúc bằng BTCT.
• Có các loại tiết diện: hình vuông, hình
tròn, hình vành khuyên.
• Thường dùng các loại tiết diện: 20x20,
25x25, 30x30, 35x35, 40x40.
• Chiều dài cọc thường từ 4m đến 24m, phụ
thuộc vào phương tiện vận chuyển.
• Có 2 biện pháp thi công: đóng cọc hoặc
ép cọc.

Bài 2.4 : THI CÔNG ĐÓNG CỌC
ĐÓ
CỌ

THIẾT BỊ ĐÓNG CỌC
THIẾ BỊ ĐÓ
CỌ

BÚA TREO

BÚA TREO

BÚA DIESEL

BÚA DIESEL

BÚA THỦY LỰC
THỦ LỰ

BÚA THỦY LỰC
THỦ LỰ

ĐÓNG CỌC
CỌ

CHUẨN BỊ NỐI CỌC
CHUẨ BỊ
CỌ

HÀN NỐI CỌC
NỐ CỌ

Bài 2.5 : THI CÔNG ÉP CỌC
CỌ
• Khái niệm về cọc ép:
– Cọc ép được hạ vào lòng đất từng đoạn bằng
kích thủy lực có đồng hồ đo áp lực. Trong quá
trình ép có thể khống chế tốc độ xuyên của
cọc và áp lực ép trong từng khoảng độ sâu.
– Cọc ép thường dài 6m-8m, tiết diện lên đến
35x35 cm. Sức chịu tải của cọc đến 80 tấn.
– Ưu điểm: không làm ảnh hưởng công trình kế
cận.

THI CÔNG ÉP CỌC
CỌ
• Thi công cọc thử và nén tĩnh:
– Để xác định sức chịu tải thực của cọc ép trong điều
kiện địa chất công trình cụ thể phải ép cọc thử và nén
tĩnh trước khi ép đại trà.
– Số lượng cọc ép thử bằng 0,5% - 1% tổng số cọc và
không nhỏ hơn 3 cọc cho một công trình.
– Vị trí cọc ép thử do thiết kế qui định. Sau khi ép thử
phải tiến hành nén tĩnh cho cọc. Kết quả nén tĩnh
được sử dụng để điều chỉnh thiết kế móng cho công
trình.

THI CÔNG ÉP CỌC
CỌ
• Cọc được công nhận là ép xong khi thỏa
mãn 3 yêu cầu sau đây:
– Đạt chiều sâu xấp xỉ chiều sâu do thiết kế qui
định.
– Lực ép cọc bằng 1,5 – 2 lần sức chịu tải cho
phép của cọc theo yêu cầu của thiết kế.
– Cọc được ngàm vào lớp đất tốt chịu lực một
đoạn ít nhất bằng 3 – 5 lần đường kính cọc
(kể từ lúc áp lực kích tăng đáng kể)

Bài 2.6 : THI CÔNG CỌC NHỒI
CỌ NHỒ
• Khái niệm:
– Cọc nhồi BTCT có tiết diện tròn, đường kính
60, 80, 120, 150 cm. Chiều dài cọc có thể lên
đến 70 m. Cọc được thi công bằng PP đổ bê
tông tại chỗ. Sức chịu tải của cọc nhồi BTCT
rất lớn, có thể hàng ngàn tấn. Cọc nhồi BTCT
được sử dụng trong các công trình nhà nhiều
tầng, móng trụ cầu…

THI CÔNG CỌC NHỒI
CỌ NHỒ
• Công tác chuẩn bị:
– Chuẩn bị dung dịch Bentonite và các máy
móc, thiết bị phục vụ thi công cọc nhồi.
– Trước khi khoan phải xác định vị trí tâm cọc,
vị trí các vật kiến trúc ngầm bên dưới.
– Xác định thứ tự thi công các cọc sao cho
khoảng cách 2 cọc thi công liên tiếp phải lớn
hơn 3 lần đường kính cọc.

1114874