Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - Vũ Thái Hà

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 2 | Page: 69 | FileSize: 1.35 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - Vũ Thái Hà. Mục tiêu của bài giảng Kỹ năng thuyết trình nhằm giúp người học cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc, nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả, xây dựng các kĩ năng mới, củng cố các kĩ năng có sẵn,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-nang-thuyet-trinh-vu-thai-ha-lbt1tq.html

Nội dung


 1. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH PRESENTATION SKILLS Người hướng dẫn: Vũ Thái Hà, MBA www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 2. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 3. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 4. Mục tiêu của chương trình Chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc. Nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả; Xây dựng các kĩ năng mới Củng cố các kĩ năng sẵn có. Chương trình được thiết kế theo hướng thực hành và đòi hỏi sự tham gia tích cực của học viên. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 5. Thuyết trình là gì? Là một công cụ giao tiếp, thuyết trình có những đặc điểm riêng khác với các công cụ khác. Thuyết trình khác với các hình thức giao tiếp khác như thế nào? . . . . www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 6. Thuyết trình là gì? - tt Thuyết trình Vai trò của người thuyết trình được xác định rõ ràng Đòi hỏi rất nhiều tư duy và sự chuẩn bị Công cụ hỗ trợ về hình ảnh được sử dụng tối đa Có mục tiêu rõ ràng Thời gian giới hạn Có tính cấu trúc cao www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 7. Kĩ năng cần có? Để thuyết trình hiệu quả, người thực hiện cần có một số kĩ năng được kết hợp khéo léo, có thể chia làm hai nhóm chủ yếu: Hoạch định và tổ chức (planning and organizing), và Trình bày (delivery/performance) www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 8. Hoạch định và tổ chức Phân tích và hiểu rõ đối tượng nghe Đặt mục tiêu rõ ràng Tìm kiếm các thông tin, ý tưởng và vật liệu liên quan để hỗ trợ cho mục tiêu trình bày Sắp xếp thông tin, ý tưởng và các vật liệu hỗ trợ một cách hợp lý, thuyết phục Chọn lựa các vật liệu âm thanh, hình ảnh hiệu quả Sắp xếp nơi thuyết trình phù hợp với nhu cầu www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 9. Trình bày Thoải mái, tự tin khi đứng trước cử tọa Sử dụng ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ không lời để hỗ trợ thông điệp Xử lý câu hỏi, nhận xét và phản ứng một cách khéo léo Điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh, nếu cần thiết Thu hút sự quan tâm, chú ý của cử tọa www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 10. Mong đợi của bạn… Tên: Vị trí công việc: Sở thích: Kinh nghiệm thuyết trình: Điểm mạnh của bạn: Mong muốn cải thiện gì qua khóa học này: www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 11. Các bước chuẩn bị thuyết trình Sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp cho nội dung thuyết trình đến với người nghe một cách hiệu quả nhất, gắn liền với sự quan tâm của họ. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 12. Các bước chuẩn bị thuyết trình - tt Theo bạn? www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 13. Các bước chuẩn bị thuyết trình - tt 9. Định nghĩa của “chúng ta”: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 14. Những Từ thành tố đâu? của giao Cách Cái tiếp – hãy nhìn nào? gì? lại Tại sao? Khi nào? Ở đâu? Đến đâu? www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 15. Nhiễu trong giao tiếp – hãy nhìn lại www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 16. Sự nguy hại của sai nhầm trong giao tiếp Lãnh đạo yêu cầu BP. Tiếp thị mô BP. Mua hàng tả đặt hàng BP. Sản xuất hiện BP. Thiết kế thiết Cái mà nhân viên thực kế thực sự muốn www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 17. Bước 1. Phân tích đối tượng REVIEW 9. DELIVERY 8. REHEARSAL 7. So What READ THROUGH 6. CREATE VISUAL AIDS 5. DECIDE ON A STRUCTURE 4. COLLECT INFORMATION 3. SET AN OBJECTIVE 2. AUDIENCE ANALYSIS 1. www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 18. Bước 1. Phân tích đối tượng - tt Những yếu tố nào sẽ có tính thuyết phục cao nhất đối với người nghe? Phong cách trình bày nên như thế nào là phù hợp? (Cử chỉ, hành vi, giọng điệu, ánh mắt…) www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 19. Các phong cách giao tiếp… HOW WHAT Strategies Results Organization Objectives Facts Achieving Doing PROCESS ACTION IDEA PEOPLE WHO WHY Communication Concepts Relationships Theories Teamwork Innovation www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
 20. Các kiểu giao tiếp – chiến thuật giao tiếp của bạn? PROCESS ACTION IDEA PEOPLE www.imvn.biz www.abcdaotao.com www.abcsach.com
655903