Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.36 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trình. Để có một bài thuyết trình tốt thì kỹ năng soạn slide là một yếu tố rất quan trọng, nâng cao hiệu quả bài thuyết trình. Bài giảng sau đây sẽ trình bày một số cách soạn slides thuyết trình hiệu quả.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-nang-soan-slides-trong-thuyet-trinh-70w8tq.html

Nội dung


KỸ NĂNG SOẠN SLIDES TRONG THUYẾT TRÌNH 1 Slides là 1 nhân tố quan trọng quyết định thuyết trình hiệu quả Thuyết trình hiệu quả Soạn slides Lời nói Nội dung hoặc Cấu trúc hoặc “bên trong” “câu chuyện” Buổi huấn luyện tập trung vào kỹ thuật soạn thảo slides 2 Mục tiêu của buổi huấn luyện • Nhắc lại kỹ thuật soạn slides để thuyết trình • Những phương pháp hiệu quả phát triển biểu đồ • Cung cấp sự lựa chọn những mẫu biểu đồ nhằm thu hút người nghe. 3 • Kỹ thuật soạn sildes • Lựa chọn biểu đồ phù hợp 4 Tiêu đề chính (Title) Tiêu đề phụ (Subtitle) • Thân bài Nội dung chính của slide Không bắt buộc: tập trung hoặc định hướng người nghe dữ liệu • Hỗ trợ cho nội dung chính: ­ Từ ngữ ­ Sơ đồ ­ Bảng biểu ­ Biểu đồ Không bắt buộc: có thể nói: ­ Chuyển tiếp cho slide tiếp theo ­ Củng cố nội dung/ kết luận “Takeaway box” 5 ... - tailieumienphi.vn 987305