of x

Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.36 M | File type: PPT
2 lần xem

Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trình. Để có một bài thuyết trình tốt thì kỹ năng soạn slide là một yếu tố rất quan trọng, nâng cao hiệu quả bài thuyết trình. Bài giảng sau đây sẽ trình bày một số cách soạn slides thuyết trình hiệu quả.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ky-nang-soan-slides-trong-thuyet-trinh-70w8tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới các bạn tài liệu Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trìnhTài liệu Bài giảng Kỹ năng soạn slides trong thuyết trình thuộc chuyên mục ,Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng thuyết trình được chia sẽ bởi kynangthuyettrinh tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng thuyết trình , có tổng cộng 12 trang , thuộc file PPT, cùng mục Kỹ năng soạn slides, Bài thuyết trình, Thuyết trình hiệu quả, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ thuật soạn thảo slides, Soạn bài thuyết trình hiệu quả : Để có một bài thuyết trình tốt thì kỹ năng biên soạn slide là một chi tiết rất quan trọng, nâng cao hiệu quả bài thuyết trình, bên cạnh đó Bài giảng sau đây sẽ biểu đạt một số cách biên soạn slides thuyết trình hiệu quả, tiếp theo là KỸ NĂNG SOẠN SLIDES TRONG THUYẾT TRÌNH 1 Slides là 1 nguyên tố quan trọng quyết định thuyết trình hiệu quả Thuyết trình hiệu quả Soạn slides Lời nói Nội dung hoặc Cấu trúc hoặc “bên trong” “câu chuyện” Buổi huấn luyện tụ tập vào công nghệ biên soạn thảo slides 2 Mục tiêu của buổi huấn luyện • Nhắc lại công nghệ biên soạn slides để thuyết trình • Những phương pháp hiệu quả phát triển biểu đồ • Cung cấp sự lựa chọn các mẫu biểu đồ nhằm thu hút người nghe, bên cạnh đó 3 • Kỹ thuật biên soạn sildes • Lựa chọn biểu đồ phù hợp 4 Tiêu đề chính (Title) Tiêu đề phụ (Subtitle) • Thân bài Nội dung chính của slide Không bắt buộc:
KỸ NĂNG SOẠN SLIDES TRONG THUYẾT TRÌNH 1 Slides là 1 nhân tố quan trọng quyết định thuyết trình hiệu quả Thuyết trình hiệu quả Soạn slides Lời nói Nội dung hoặc Cấu trúc hoặc “bên trong” “câu chuyện” Buổi huấn luyện tập trung vào kỹ thuật soạn thảo slides 2 Mục tiêu của buổi huấn luyện • Nhắc lại kỹ thuật soạn slides để thuyết trình • Những phương pháp hiệu quả phát triển biểu đồ • Cung cấp sự lựa chọn những mẫu biểu đồ nhằm thu hút người nghe. 3 • Kỹ thuật soạn sildes • Lựa chọn biểu đồ phù hợp 4 Tiêu đề chính (Title) Tiêu đề phụ (Subtitle) • Thân bài Nội dung chính của slide Không bắt buộc: tập trung hoặc định hướng người nghe dữ liệu • Hỗ trợ cho nội dung chính: ­ Từ ngữ ­ Sơ đồ ­ Bảng biểu ­ Biểu đồ Không bắt buộc: có thể nói: ­ Chuyển tiếp cho slide tiếp theo ­ Củng cố nội dung/ kết luận “Takeaway box” 5 ... - tailieumienphi.vn 987305

Sponsor Documents