Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 8 - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 8 - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 8 Các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam do Hồ Văn Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Định chế kinh tế quốc tế, sự hội nhập kinh tế của Việt Nam, các định chế kinh tế phổ biến trên thế giới và sự tham gia của Việt Nam,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-quoc-te-chuong-8-ho-van-dung-74obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 21-Dec-16 8.1. Các khái niệm Chương 8. Các định chế kinh tế thế giới và sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 21-Dec-16 Hồ Văn Dũng 8.1.1. Định chế kinh tế quốc tế Định chế kinh tế quốc tế là các tổ chức kinh tế quốc tế gồm nhiều quốc gia thành viên được hình thành nhằm tăng cường phối hợp và điều chỉnh lợi ích giữa các bên tham gia, giảm bớt sự khác biệt về điều kiện phát triển giữa các bên và thúc đẩy các quan hệ kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, …  1 8.1. Các khái niệm 21-Dec-16 Hồ Văn Dũng 2 Các cấp độ hội nhập - Hội nhập quốc tế 1 quốc gia Là sự thỏa thuận giữa 1 quốc gia với 1 nhóm quốc gia Các nước trên thế giới Khung pháp lý chung

1117049

Tài liệu liên quan


Xem thêm