Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với các nội dung chính như: Khái niệm về rào cản phi thuế quan, các biện pháp hạn chế về định lượng nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu,.... Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-quoc-te-chuong-5-ho-van-dung-44obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 21-Dec-16 5.1. Khái niệm về rào cản phi thuế quan Chương 5. Rào cản phi thuế quan trong TMQT 5.1.1. Khái niệm Có nhiều định nghĩa về rào cản phi thuế quan:  Định nghĩa đưa ra sớm nhất là của Robert E. Baldwin năm 1970. Theo Baldwin: “NTMs là bất kỳ biện pháp nào mà nhà nước hoặc cá nhân tác động đến mậu dịch quốc tế về hàng hóa và dịch vụ hoặc các nguồn lực phục vụ sản xuất các hàng hóa và dịch vụ, là nguyên nhân đưa đến sự suy giảm tiềm năng thực tế của thế giới”.

1117046

Tài liệu liên quan


Xem thêm