Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với nội dung chính như: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, các hình thức di chuyển vốn quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-quoc-te-chuong-3-ho-van-dung-24obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 21-Dec-16 3.1. Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực KTQT Chương 3. Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế 21-Dec-16 Hồ Văn Dũng Khi nghiên cứu thương mại quốc tế, giả thiết không có di chuyển nguồn lực (yếu tố sản xuất) giữa các quốc gia.  Thực tế: vốn và lao động di chuyển giữa các quốc gia, đặc biệt là vốn.  Nguyên tắc di chuyển nguồn lực: từ nơi có giá thấp tới nơi có giá cao.  Di chuyển nguồn lực và thương mại hàng hóa có thể thay thế và bổ sung cho nhau.  Khi nghiên cứu tác động của di chuyển nguồ Đặc điểm:  (i) Đầu

1117044

Tài liệu liên quan


Xem thêm