Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - Hồ Văn Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 - Hồ Văn Dũng. Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 2 Học thuyết Thương mại Quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm những kiến thức cơ bản về: Học thuyết trọng thương, lý thuyết lợi thế tuyệt đối, cách xác định lợi thế tuyệt đối, lý thuyết lợi thế so sánh,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-quoc-te-chuong-2-ho-van-dung-14obuq.html

Nội dung


Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 21-Dec-16 Chương 2. Học thuyết Thương mại Quốc tế Lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế (International Trade Theory) 21-Dec-16 Hồ Văn Dũng 1 2.1. Học thuyết trọng thương (Mercantilism) Chủ nghĩa trọng thương phát sinh và phát triển mạnh ở châu Âu, nhất là ở Anh và Pháp từ giữa thế kỷ 15 đến giữa thế kỷ 18. Học thuyết trọng thương 2.1.1. Tư tưởng chính của học thuyết trọn Hồ Văn Dũng 30 5

1117043

Tài liệu liên quan


Xem thêm