Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang. Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Hồi quy với biến giả do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất của biến giả (Dummy variable), xây dựng mô hình hồi quy với biến giả, ứng dụng của biến giả. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-luong-chuong-4-nguyen-thi-thuy-trang-kspbuq.html

Nội dung


1117890

Tài liệu liên quan


Xem thêm