Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Trang. Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Hồi quy với biến giả do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Bản chất của biến giả (Dummy variable), xây dựng mô hình hồi quy với biến giả, ứng dụng của biến giả. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-luong-chuong-4-nguyen-thi-thuy-trang-kspbuq.html

Nội dung


1117890

Tài liệu liên quan


Xem thêm