Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Trang. Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Quy luật phân phối xác suất, xây dựng khoảng tin cậy, kiểm dịnh giả thuyết, một số kiểm định khác, dự báo và sai số dự báo,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-luong-chuong-3-nguyen-thi-thuy-trang-jspbuq.html

Nội dung


1117889

Tài liệu liên quan


Xem thêm