Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Trang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Trang. Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Mô hình hồi quy và một số khái niệm, phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS, độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu,... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-luong-chuong-1-nguyen-thi-thuy-trang-hspbuq.html

Nội dung


1117887

Tài liệu liên quan


Xem thêm