Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương I: Hàng hóa và tiền tệ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 76 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương I: Hàng hóa và tiền tệ. Nội dung của bài giảng trình bày về điều kiện ra đời và tồn tại của nền sản xuất hàng hóa, những đặc trưng và ưu thế của nền sản xuất hàng hóa, mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hóa, khái niệm và hai thuộc tính của hàng hóa, tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa, lượng giá trị của hàng hóa, nguồn gốc – bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, qui luật lưu thông tiền tệ và lạm phát.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-kinh-te-chinh-tri-mac-lenin-chuong-i-hang-hoa-va-tien-te-7hnbuq.html

Nội dung


1114925

Tài liệu liên quan


Xem thêm