of x

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: 11.01 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực do TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung sau: Khái niệm chung, phân loại BTCT dự ứng lực, đặc điểm cấu tạo, tính toán thiết kế kết cấu BTCT dự ứng lực,...Mời các em cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-cot-thep-chuong-8-ts-dao-sy-dan-izabuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến bạn đọc thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng phục vụ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 - TS. Đào Sỹ Đán trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi user kientrucxaydung đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 25 page , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Bài giảng Kế cấu bê tông cốt thép,Kế cấu bê tông cốt thép, Kế cấu bê tông, Bê tông cốt thép dự ứng lực, Phân loại bê tông cốt thép ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 8 Kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực do TS, bên cạnh đó Đào Sỹ Đán soạn gồm những nội dung sau: Khái niệm chung, phân loại BTCT dự ứng lực, đặc điểm cấu tạo, tính toán giao diện kết cấu BTCT dự ứng lực,,còn cho biết thêm Mời những em cùng tham khảo! CHƯƠNG 8, cho biết thêm KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP, ngoài ra DỰ ỨNG LỰC, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó Khái iệ, cho biết thêm 1 Khái niệm chung,còn cho biết thêm h, kế tiếp là 2, bên cạnh đó Phân loại BTCT dự ứng lực,còn cho biết thêm 3, nói thêm là Đặc điểm cấu tạo,còn cho biết thêm 4, thêm nữa Tính toán giao diện kết cấu BTCT dự, ngoài ra ứng lực, tiếp theo là Trường Đại học Giao thông Vận tải, bên cạnh đó University of Transport and Communications 8, bên cạnh đó 1, cho biết thêm KHÁI NIỆM CHUNG Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc, thêm nữa edu,còn cho biết thêm vn 2 8, bên cạnh đó 2, nói thêm là PHÂN LOẠI BTCT DỰ ỨNG LỰC Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc, nói thêm là edu, nói thêm là vn 3 8, nói thêm là 3, cho biết thêm ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Xem tài liệu tham khảo! sydandao@utc,còn cho biết thêm edu, tiếp theo là vn 4 8, cho biết thêm 4,còn cho biết thêm TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT DỰ ỨNG LỰC, bên cạnh đó 8, nói thêm 4,còn cho biết thêm 1, cho biết thêm Mất mát ứng suất trước (1/8) a) Tổng mất mát ứng suất trước, bên cạnh đó Tổng những mất mát us trước t
CHƯƠNG 8
.
KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
DỰ ỨNG LỰC
1.Khái iệ
1 Khái niệm chung
h
2.Phân loại BTCT dự ứng lực
3.Đặc điểm cấu tạo
4.Tính toán thiết kế kết cấu BTCT dự
ứng lực
Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

8.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

2

8.2. PHÂN LOẠI BTCT DỰ ỨNG LỰC

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

3

8.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO

Xem tài liệu tham khảo!

sydandao@utc.edu.vn

4

8.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT DỰ ỨNG LỰC
8.4.1. Mất mát ứng suất trước

(1/8)

a) Tổng mất mát ứng suất trước
Tổng các mất mát us trước trong các cấu kiện BTCT dưl được xây dựng và tạo
g
g
yg
g
dưl trong một giai đoạn có thể lấy gần đúng như sau:
• Cho cấu kiện BTCT dưl kéo trước
fpT = fpES + fpSR + fpCR + fpR
• Cho cấu kiện BTCT dưl kéo sau

fpT = fpF + fpA + fpES + fpSR + fpCR + fpR
Trong đó:
fpT
= tổng các mất mát us trước;
p
= mất mát us trước do ma sát;
;
fpF
fpA
= mất mát us trước do thiết bị neo (tụt neo);
fpES = mất mát us trước co ngắn đàn hồi của btông;
fpSR = mất mát us trước do co ngót của bê tông;
fpCR = mất mát us trước do từ biến của bê tông;
fpR
= mất mát us trước do tự chùng (dão) của cốt thép dưl;
sydandao@utc.edu.vn
5

1098700

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm