of x

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: 2.02 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu nén của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán, tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh, cột chịu nén lệch tâm theo hai phương,.... Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-cot-thep-chuong-6-ts-dao-sy-dan-gzabuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu đến mọi người thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho thư viện của mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 - TS. Đào Sỹ Đán thuộc chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi thành viên kientrucxaydung đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 57 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Bài giảng Kế cấu bê tông cốt thép,Kế cấu bê tông cốt thép, Kế cấu bê tông,Tính toán cột ngắn, Thiết kế cấu kiện chịu nén ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 6 Tính toán giao diện cấu kiện chịu nén của TS, nói thêm là Đào Sỹ Đán gồm những nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, những giả định tính toán, tính toán cột ngắn, tính toán cột mảnh, cột chịu nén lệch tâm theo hai phương,,còn cho biết thêm CHƯƠNG 6, thêm nữa TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN, bên cạnh đó KIỆ, ngoài ra CHỊU NÉN, bên cạnh đó CHỊU NÉN,còn cho biết thêm 1, cho biết thêm Đặc điểm ấ tạo, tiếp theo là 1 Đặ điể cấu t, ngoài ra ặ, nói thêm ị ự ,, thêm nữa g, kế tiếp là 2, bên cạnh đó Đặc điểm chịu lực, những giả định tính toán, tiếp theo là 3, nói thêm là Tính toán cột ngắn, thêm nữa 4, ngoài ra Tính toán cột mảnh, nói thêm 5 Cột chịu nén lệch tâm the he phe, bên cạnh đó ơng, tiếp theo là 5, cho biết thêm Cột, tiếp theo là o i Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói thêm University of Transport and Communications 6, tiếp theo là 1, nói thêm ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO,còn cho biết thêm 6, nói thêm 1, bên cạnh đó 1, kế tiếp là Khái niệm chung (1/2)  Khái niệm? là ck chính yếu chịu tá d, kế tiếp là iệ ?, kế tiếp là k hủ ế hị tác dụng của l nén có phương // với, tiếp theo là ủ lực é ó h, cho biết thêm ới, ngoài ra trục của cấu kiện;, bên cạnh đó  Theo vị trí tác dụng của trọng tải, ta có:, cho biết thêm • Ck chịu nén đúng tâm (dọc trục);, nói thêm là g, bên cạnh đó (, thêm nữa ), nói thêm là • Ck chịu nén lệch tâm (1
CHƯƠNG 6
.
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU NÉN
CHỊU NÉN
1.Đặc điểm ấ tạo
1 Đặ điể cấu t

ị ự ,
g
2.Đặc điểm chịu lực, các giả thiết tính toán
3.Tính toán cột ngắn
4.Tính toán cột mảnh
5 Cột chịu nén lệch tâm the he phe
ơng
5.Cột
o i

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(1/2)

 Khái niệm? là ck chủ yếu chịu tá d
iệ ?
k hủ ế hị tác dụng của l nén có phương // với
ủ lực é ó h
ới
trục của cấu kiện;
 Theo vị trí tác dụng của tải trọng, ta có:
• Ck chịu nén đúng tâm (dọc trục);
g
(
)
• Ck chịu nén lệch tâm (1 phương, 2 phương).
 Ck chịu nén lệch tâm còn được gọi là ck chịu nén dọc trục và uốn
kết hợp;
 Ck chịu nén có thể có phương thẳng đứng, ngang, nghiêng. Ck chịu


nén có phương thẳng đứng là phổ biến nhất, cta gọi là cột;
 Trong thực tế, ck chịu nén hay gặp như cột đỡ sàn nhà, thân vòm,
mố, trụ và tháp cầu.
ố, t ụ à t áp cầu
sydandao@utc.edu.vn

2

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.1. Khái niệm chung

(2/2)
e

P

P

Phân loại cấu kiện chịu nén theo vị trí tác dụng của tải trọng
sydandao@utc.edu.vn

3

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.2. Mặt cắt ngang
 MCN cột có thể có hì h d
ột ó
ó hình dạng bất kỳ th yêu cầu cấu t
theo ê ầ ấ tạo;
 Với cột chịu nén đúng tâm, thì mcn cột nên chọn sao cho bkqt theo
các phương xấp xỉ nhau, đó là mcn hình tròn, đa giác đều, vuông, ống;
 Với mcn cột chịu nén lệch tâm (nén đúng tâm và mm uốn kết hợp),
thì mcn cột thường có dạng hcn, T;
 Kích thước mcn cột được xđ theo tính toán. Tuy nhiên, để dễ cho
quá trình thi công và định hình hóa, thì kt mcn nên chọn là bội số của 2,
5 đến 10 cm và không nên chọn kt mcn cột nhỏ hơn 25x25 cm2.
 Bê tông sd cho cột nên chọn trong khoảng 20 đến 50 Mpa.
sydandao@utc.edu.vn

4

6.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
6.1.3. Cốt thép

(1/9)

Cốt thép cho cột bao gồm:
• Ct dọc chủ;
• Ct đai = đai thường + đai xoắn
xoắn.

cèt ®ai xo¾n

sydandao@utc.edu.vn

cèt ®ai th−êng

5

1098698

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm