of x

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 99 | FileSize: 2.82 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 Tính toán thiết kế cấu kiện chịu uốn của TS. Đào Sỹ Đán gồm các nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản, các giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn,...Mời các em cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-cot-thep-chuong-4-ts-dao-sy-dan-ezabuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho mình.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 - TS. Đào Sỹ Đán trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi user kientrucxaydung đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 99 page , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Bài giảng Kế cấu bê tông cốt thép,Kế cấu bê tông cốt thép, Kế cấu bê tông,Cấu kiện chịu uốn, Cấu tạo cốt thép, Đặc điểm của cốt thép ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 4 Tính toán giao diện cấu kiện chịu uốn của TS, tiếp theo là Đào Sỹ Đán gồm những nội dung chính như sau: Đặc điểm cấu tạo, đặc điểm chịu lực, những giả định căn bản, những giới hạn cốt thép, tính toán tiết diện BTCT thường chịu uốn,, bên cạnh đó Mời những em cùng tham khảo! CHƯƠNG 4, ngoài ra TÍNH TOÁN THIẾ KẾ,còn cho biết thêm TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN, kế tiếp là KIỆ, cho biết thêm CHỊU UỐ, nói thêm CHỊU UỐN, ngoài ra 1, tiếp theo là Đặc điểm ấ tạo, bên cạnh đó 1 Đặ điể cấu t, nói thêm ặ, bên cạnh đó ị ự ,, tiếp theo là g, nói thêm 2, kế tiếp là Đặc điểm chịu lực, những giả định cơ bản, nói thêm là 3, bên cạnh đó Các giới hạn cốt thép,còn cho biết thêm 4, kế tiếp là Tính toán tiết diện BTCT thường chịu, nói thêm là uốn Trường Đại học Giao thông Vận tải, nói thêm University of Transport and Communications 4, cho biết thêm 1, nói thêm là ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, thêm nữa 4, nói thêm 1, bên cạnh đó 1, thêm nữa Khái niệm về cấu kiện chịu uốn, bên cạnh đó  Cấ kiệ chịu uốn? là cấu kiệ chính yếu chịu tá d, nói thêm Cấu kiện hị ố ?, thêm nữa ấ kiện hủ ế hị tác dụng của tải t, bên cạnh đó ủ,còn cho biết thêm trọng, bên cạnh đó có phương vuông góc với trục cấu kiện, nói thêm là P w P Ví dụ về cấu kiện chịu uốn, bên cạnh đó  Mặc dù ckcu có thể song song chịu thêm lực cắt, xoắn, n
CHƯƠNG 4.
TÍNH TOÁN THIẾ KẾ
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẤU KIỆN
KIỆ
CHỊU UỐ
CHỊU UỐN
1.Đặc điểm ấ tạo
1 Đặ điể cấu t

ị ự ,
g
2.Đặc điểm chịu lực, các giả thiết cơ bản
3.Các giới hạn cốt thép
4.Tính toán tiết diện BTCT thường chịu
uốn

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.1. Khái niệm về cấu kiện chịu uốn
 Cấ kiệ chịu uốn? là cấu kiệ chủ yếu chịu tá d
Cấu kiện hị ố ?
ấ kiện hủ ế hị tác dụng của tải t

trọng
có phương vuông góc với trục cấu kiện.
P

w

P

Ví dụ về cấu kiện chịu uốn
 Mặc dù ckcu có thể đồng thời chịu thêm lực cắt, xoắn, nén hoặc

gkéo, nhưng theo kn thì các yêu cầu về tttk chịu uốn (mô men) thường
khống chế việc lựa chọn hình dạng và kích thước cấu kiện. Vì vậy, việc
g
ệ ự

ạ g

ậy, ệ
tttk cấu kiện chịu uốn thường bắt đầu từ việc tt, tk cấu kiện theo điều
kiện chịu uốn (mô men) sau đó kiểm tra lại theo các đk chịu lực cắt
men),
cắt,
xoắn, kéo, nén cũng như các đk về võng, bề rộng vết nứt, v.v.
 Ckcu là ck được sd rất phổ biến Hai loại pb nhất là bản và dầm
biến.
dầm.
sydandao@utc.edu.vn

2

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.2. Cấu tạo bản

(1/3)

 Cấ kiệ bả ? là một ck phẳng có chiều dà khá nhỏ so với chiều
Cấu kiện bản?
ột k hẳ
ó hiề dày
hỏ
ới hiề
dài và chiều rộng;
 Bản thường có chiều dày từ 100 – 400 mm. Với bmc, TC 05 quy
định t >= 175 mm và f’c >= 28 Mpa;
>
fc>
 Theo sơ đồ làm việc, bản được chia thành:
 Bản kê 2 cạnh;
 Bản kê 4 cạnh (khi L1/L2 > 2 thì ta có thể coi như bản kê 2 cạnh);
 Bản ngàm 2 cạnh;
 Bản ngàm 4 cạnh;
g
 Bản hẫng.
sydandao@utc.edu.vn

3

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
(2/3)
t

4.1.2. Cấu tạo bản

L1

Ví dụ về bản kê 4 cạnh.
Khi L1/L2 > 2 thì có thể coi
như bản kê 2 cạnh.

L2

sydandao@utc.edu.vn

4

4.1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
4.1.2. Cấu tạo bản

(3/3)

 Cốt thé cho bả gồm: ct chịu l và cấu t
thép h bản ồ
t hị lực à ấ tạo
 Ct chịu lực thường đặt trong vùng chịu kéo do M gây ra (có thể cả
trong vùng chịu nén), số lượng do tt, đk thường chọn >= 10 mm.
 Ct cấu tạo thường đặt thẳng góc với ct chịu lực và gần tth hơn. Nó
thường được bố trí theo kinh nghiệm, đk 1098696

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm