of x

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 27 | FileSize: 1.71 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quan điểm chung về thiết kế, Sự phát triển của quá trình thiết kế, Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05,.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ket-cau-be-tong-cot-thep-chuong-3-ts-dao-sy-dan-dzabuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng giúp đỡ cho học tập.Xin mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán thuộc chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi thành viên kientrucxaydung đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 27 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Bài giảng Kế cấu bê tông cốt thép,Kế cấu bê tông cốt thép, Kế cấu bê tông,Nguyên lý tính toán, Tiêu chuẩn thiết kế cầu ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép của TS, cho biết thêm Đào Sỹ Đán soạn gồm những nội dung chính sau: Quan điểm chung về giao diện, Sự phát triển của quá trình giao diện, Nguyên tắc căn bản của Tiêu chuẩn giao diện cầu 22 TCN 272-05,, bên cạnh đó CHƯƠNG 3, cho biết thêm NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN KẾT CẤU, nói thêm là BTCT, nói thêm là 1, bên cạnh đó Quan điểm chung về thiết kế, ngoài ra 1Q, tiếp theo là điể, ngoài ra h, bên cạnh đó ề, nói thêm là 2, nói thêm là Sự p, kế tiếp là ự phát triển của q trình thiết kế, thêm nữa quá, kế tiếp là 3, tiếp theo là Nguyên tắc căn bản của Tiêu chuẩn, nói thêm thiết kế cầu 22 TCN 272-05 Trường Đại học Giao thông Vận tải,còn cho biết thêm University of Transport and Communications 3, kế tiếp là 1,còn cho biết thêm QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ THIẾT KẾ, ngoài ra 3, tiếp theo là 1, cho biết thêm 1, thêm nữa Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn giao diện cầu 22 TCN 272-05 (1/2), ngoài ra  TCTK cầu cũ: 22 TCN 18 79 (Q, ngoài ra ầ, nói thêm là ũ, tiếp theo là 18-79 (Quy t ì h giao diện cầu cống th, tiếp theo là trình, tiếp theo là ầ, bên cạnh đó ố, kế tiếp là theo, ngoài ra TTGH - QT 79), nói thêm Nguồn gốc từ TCTK cầu của Liên Xô 1962 &1967, bên cạnh đó  TCTK cầu mới: 22 TCN 272-05, ngoài ra  2011, ban hành trải nghiệm 22 TCN 272-01 (dùng /
CHƯƠNG 3.
NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN KẾT CẤU
BTCT
1.Quan điểm chung về thiết kế
1Q
điể
h

2.Sự p
ự phát triển của q trình thiết kế
quá
3.Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn
thiết kế cầu 22 TCN 272-05

Trường Đại học Giao thông Vận tải
University of Transport and Communications

3.1. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ THIẾT KẾ
3.1.1. Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 (1/2)
 TCTK cầu cũ: 22 TCN 18 79 (Q

ũ
18-79 (Quy t ì h thiết kế cầu cống th
trình


theo
TTGH - QT 79). Nguồn gốc từ TCTK cầu của Liên Xô 1962 &1967.
 TCTK cầu mới: 22 TCN 272-05
 2011, ban hành thử nghiệm 22 TCN 272-01 (dùng // với QT 79);
g
(
g
)
 7/2005, chính thức ban hành 22 TCN 272-05 & bỏ QT 79;
 Thực chất của 22 TCN 272-05: AASHTO LRFD 98 (Mỹ) có nguồn
(Mỹ),
gốc từ ACI, ANSI, AISC, AWS & ASTM.
 AASHTO LRFD 98 = AASHTO LRFD Bridge Specification, 1998
(American Association of State Highway and Transportation officials);
 ACI (American Concrete Institute); AISC (American Institute of Steel
Co st uct o );
Construction); LRFD (Load and Resistance Factor Design);
( oad a d es sta ce acto es g );
sydandao@utc.edu.vn

2

3.1. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ THIẾT KẾ
3.1.1. Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 (2/2)
 Một số điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện VN:
 Hoạt tải xe ô tô thiết kế IM = 25% (AASHTO IM = 33%)
e
kế:
(AASHTO,
33%);
 Gió:

;
TCVN 2737-1995;

 Nhiệt độ:

TCVN 4088-1985;

 Giao thông thủy:

TCVN 5664-1992;

 Động đất:

22 TCN 221-1995;

 Bă t ết
Băng tuyết:

Không ó
Khô có;

sydandao@utc.edu.vn

3

3.1. QUAN ĐIỂM CHUNG VỀ THIẾT KẾ
3.1.2. Quan điểm chung về thiết kế
 TK là gì? là đ
ì? đưa ra phương á kết cấu thỏ mãn mọi tiê chuẩn tí h
h
án
ấ thỏa ã
i tiêu h ẩ tính
toán và cấu tạo được quy định trong các TCTK;
 Mục tiêu của TK là gì?
SK của k/c ≥ Hiệu ứng do tác động của tải trọng
g
g
g
Điều kiện này phải thỏa mãn trên tất cả các bộ phận của kc và tất cả
các TTGH;
 SK của kc là gì? là khả năng chịu lực tối đa của kết cấu;
 TTGH là gì? là TT của kc mà nếu vượt qua nó thì kc hay 1 bộ phận
ế
của kc không thỏa mãn mục tiêu của TK;
 Hiệu ứng của tải trọng là gì? là các ứng xử của kết cấu dưới tác
dụ g
dụng của tải trọng như M, V, ứng suất, biến dạng,…
tả t ọ g ư , , ứ g
b ế dạ g,
sydandao@utc.edu.vn

4

3.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
3.2.1. Thiết kế theo ứng suất cho phép – ASD (Allowable Stress Design)
 Cô thứ của phương pháp:
Công thức ủ h


R
fmax   f  
F
Trong đó: fmax là us lớn nhất td lên kc, [f] là ưs cho phép của kc, R là cđ

vật liệu và F là hệ số an toàn. PP này có những nhược điểm sau:
 fmax được xđ dựa trên giả sử vật liệu là đh tt & đh  khác thực tế;
 Hệ số an t à chỉ xét riêng cho cường độ vl, khô xét tới sự th

toàn hỉ ét iê
h

l không ét
thay
đổi của tt;
 F được quy định ≥ 1,0?  không rõ ràng, nó được chọn trên ý kiến
chủ quan của kỹ sư k có cơ sở tin cậy về thống kê & xác suất .
sư,
sydandao@utc.edu.vn

5

1098695

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm