Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 4. Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Kế hoạch sản xuất, cụ thể như: Nội dung kế hoạch sản xuất, quy trình lập kế hoạch sản xuất, lập dự toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, ra quyết định trong lập kế hoạch sản xuất.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-4-peubuq.html

Nội dung


Chương 4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
1. Nội dung kế hoạch sản xuất
2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất
3. Lập dự toán chi phí sản xuất, giá
thành sản phẩm
4. Ra quyết định trong lập kế hoạch sản
xuất

1

1. Nội dung kế hoạch sản xuất
trong KHKD
 Đánh giá hoạt động hiện tại
 Dự kiến những thay đổi trong tương
lai
 Xác định các chi phí tăng, giảm của
quyết định (nếu có) để làm cơ sở tính
chi phí sản xuất sau khi có thay đổi.

2

1. Mô tả sản phẩm
 mô tả cơ cấu sản phẩm từ góc độ sản xuất, các chi
tiết hợp thành và kèm theo các bản vẽ (phụ lục)
 Chỉ nên mô tả các SP chính của DN.
 Chỉ cần mô tả cấu trúc SP mới hoặc điểm khác biệt
của SP mới so với SP cũ của DN.
 KHSX cũng phải xem xét các yếu tố cạnh tranh:
 Cạnh tranh về giá
 Cạnh tranh về chất lượng
 theo sở thích của KH mục tiêu của DN.
 thỏa thuận giữa DN và KH

 Cạnh tranh nhờ sự linh hoạt
 Cạnh tranh về tốc độ
 Các phương án khác (đối với DN mới thành lập).
3

Phương pháp sản xuất
 DN đang thực hiện quá trình sản xuất liên tục hay
từng chiếc? Sản lượng bình quân/ngày, tháng, năm?
 Qui trình công nghệ chế tạo sản phẩm, hiện có công
nghệ sản xuất khác không? Tại sao chọn công nghệ
hiện tại? Dự kiến thay đổi gì?
 Các bước sản xuất trên dây chuyền có đồng bộ
không?
 Các vấn đề về an toàn lao động, ô nhiễm môi trường?
 Sản phẩm/chi tiết nào DN tự sản xuất? Thuê ngoài?
Lý do?
 Các yêu cầu/tiêu chuẩn về đánh giá và kiểm tra chất
lượng? (Đã có hay dự kiến thực hiện)
 Thời gian chu kỳ sản xuất hiện tại? Dự kiến tăng,
giảm, biện pháp?
4

Nguyên vật liệu và các nguồn lực khác

Các yêu cầu về nguyên vật liệu (NVL), chất lượng và số
lượng? Hiện có nguồn NVL thay thế không?
Xác định nhà cung cấp: NVL được mua ở đâu? Có nhiều
nguồn mua khác nhau không? Giá cả? Phương thức giao?
Số lượng mua tối ưu?
Nguồn cung cấp NVL có tính thời vụ không? Có thể sử dụng
nguồn NVL thay thế khác không?
Có dự định thay đổi chất lượng NVL hiện đang sử dụng
không? Tại sao?
Các kỹ năng cần thiết được yêu cầu đối với công nhân?
Tổng chi phí đào tạo gia tăng hoặc thay đổi theo các giai
đoạn?
Các chi phí dự kiến phát sinh? Thời điểm phát sinh?

5

1123871