Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3. Bài giảng Kế hoạch kinh doanh: Chương 3 trình bày về Kế hoạch marketing. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân tích thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh, lựa chọn chiến lược marketing, nguồn lực và triển khai kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ke-hoach-kinh-doanh-chuong-3-oeubuq.html

Nội dung


Chương 3.
Kế hoạch marketing
1.
2.
3.
4.

Phân tích thị trường, khách hàng
Phân tích cạnh tranh
Lựa chọn chiến lược marketing
Nguồn lực và triển khai kế hoạch
marketing

1

 Kế hoạch tiếp thị cho sản phẩm mới
 Được thực hiện đối với sản phẩm, dịch vụ mà
DN chưa sản xuất kinh doanh bao giờ.
 Sẽ thiếu nhiều thông tin và phải thực hiện
nhiều ước đoán sơ bộ
 Kế hoạch tiếp thị cho sản phẩm hiện có của
DN
 Sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp đã và
đang tiếp tục kinh doanh.
 Thông tin thu thập sẽ phong phú+kinh nghiệm
của doanh nghiệp sẽ giúp đưa ra dánh giá và
dự báo đáng tin cậy hơn
2

1. Phân tích thị trường – khách hàng

 Thị trường tổng quát
 Phạm vi địa lý của khu vực thị trường.
 Quy mô thị trường, bao gồm quy mô thị
trường trong những năm trước, ở thời
điểm lập kế hoạch và quy mô dự báo
trong tương lai.
 Giai đoạn của sản phẩm trong chu kỳ
sống.

3

1. Phân tích thị trường – khách hàngCác nhóm khách hàng tiêu dùng
Mô tả đặc điểm

Quy mô và sức tăng trưởng
Dân số học: giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập
Quy mô và đặc điểm hộ gia đình
Đặc điểm văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo
Các tầng lớp xã hội khác nhau
Các nhóm tham khảo
Thường/thích mua hàng ở đâu, khi nào?
Số lượng mỗi lần mua, cách mua (quá trình ra quyết định mua)
Mức độ thường xuyên
Thái độ đối với rủi ro khi mua hàng
Khả năng trả tiền, mức nhạy đối với giá
Các đặc trưng khác

Thói quen mua hàng

Các phương tiện truyền thông khách hàng ưa thích.

4

1. Phân tích thị trường – khách hàng
 Các nhóm khách hàng công nghiệp
 Mô tả các nhóm khách công nghiệp (ai, ở đâu, mua để
làm gì …).
 Quy mô và sức tăng trưởng.
 Người ra quyết định mua, quá trình ra quyết định mua.
 Các yếu tố tác động chủ yếu đến quá trình mua.
 Số lượng mỗi lần mua, tần suất mua, ngân sách để mua
hàng.
 Các đặc trưng khác, các yếu tố điển hình của mỗi nhóm
khách.
 Sự ưa thích, nhu cầu cụ thể, mong muốn của các nhóm
khi mua hàng.
 Các yếu tố tiếp thị nhạy cảm.
 Các thói quen về truyền thông.
5

1123870