Bài giảng Hướng nghiệp 2 - Bài 8: Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 1.56 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hướng nghiệp 2 - Bài 8: Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập. Nội dung của bài giảng trình bày về một số nguồn tài liệu tham khả cho việc học tập, các cách đánh giá chất lượng nguồn thông tin, cách tìm kiếm tài liệu qua Internet và một số trang web tham khảo liên quan tới y tế/giáo dục.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-huong-nghiep-2-bai-8-ky-nang-su-dung-cac-cong-cu-ho-tro-hoc-tap-iuhbuq.html

Nội dung


HƯỚNG NGHIỆP 2 - BÀI 8

KỸ NĂNG SỬ DỤNG

CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HỌC TẬP
GV: NGUYỄN HOÀNG QUỲNH MAI

Nguồn tài liệu tham khảo
 Sách, giáo trình
 Bài báo, tạp chí
 Internet
 Phần mềm
 Khác: diễn đàn, bạn bè, thầy cô…

MEDIPHARM
http://www.sachyhoc.com/

THUỐC & THÔNG TIN Y HỌC:
MEDSCAPE - APP

VIDEO PHẪU THUẬT: WEBSURG
http://www.websurg.com/

1107592

Tài liệu liên quan


Xem thêm