Bài giảng Hóa sinh hormon - BS. Ngọc Lan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 81 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hóa sinh hormon - BS. Ngọc Lan. Mục tiêu chính của bài giảng nhằm giúp các bạn Trình bày các loại hormon theo cấu tạo hóa học và cơ chế tác dụng, viết được cấu tạo hóa học và tác dụng chính các hormon có bản chất peptid và protein, vẽ sơ đồ quá trình tổng hợp, thoái hóa hormon tuyến giáp trạng và tủy thượng thận, viết được cấu tạo hóa học, tên các hormon steroid điển hình.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-sinh-hormon-bs-ngoc-lan-yxtbuq.html

Nội dung


HÓA SINH HORMON
BS. NGỌC LAN – BỘ MÔN HÓA SINH

MỤC TIÊU
1. Trình bày các loại hormon theo cấu tạo hóa học và cơ chế tác dụng.
2. Viết được cấu tạo hóa học và tác dụng chính các hormon có bản chất

peptid và protein.
3. Vẽ sơ đồ quá trình tổng hợp, thoái hóa hormon tuyến giáp trạng và
tủy thượng thận.

4. Viết được cấu tạo hóa học, tên các hormon steroid điển hình.

ĐẠI CƯƠNG

HORMON LÀ GÌ?
Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “arouse to activity: tạo ra hoạt động”

“ON”
TB đích

Tế bào nội tiết

“OFF”

TÁC DỤNG

CHỨC NĂNG CỦA HORMON
- Kiểm soát qt chuyển hóa và các chức năng trong cơ thể

- Là tín hiệu giữa các TB  các TB điều chỉnh, hợp tác với nhau  định
hướng cho sự phân chia, chuyển hóa của tổ chức và cơ thể

1123268