Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 9 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.20 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 9 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 9 Phản ứng xúc tác enzyme (Phần 2: Động hoá học)gồm các nội dung chính sau: Khái niệm Enzyme, đặc điểm của xúc tác Enzyme, Cơ chế xúc tác Enzyme Cơ chế Michaelis-Menten,...Hãy tham khảo để nắm các nội dung chính của bài giảng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-9-phan-2-dong-hoa-hoc-5ibbuq.html

Nội dung


BÀI 9: PHẢN ỨNG XÚC TÁC
ENZYME

9.1 Enzyme
 Enzyme là xúc tác cho các phản ứng hóa học trong
cơ thể sống
 Enzyme là phân tử protein (một mạch gồm các
amino axit nối với nhau bằng liên kết peptit)

 Cơ thể người có khoảng 40.000 enzyme

9.2 Đặc điểm của xúc tác Enzyme
Hốc phản ứng

-Chỉ một vị trí (hốc phản ứng) có
chức năng xúc tác
- Phản ứng theo kiểu ổ khóa –
chìa khóa → rất chọn lọc (mỗi
enzyme là xúc tác cho 1 loại phản
ứng)
Tên enzyme được lấy từ tên phản
ứng:
-Glucosidase chuyển hóa maltose
thành 2 glucose
-Cellulase cắt mạch cellulo thành
đường
-………..

9.2 Đặc điểm của xúc tác Enzyme
- Hoạt tính cao, tăng tốc phản ứng 106 – 1012 lần
- Hoạt động ở nhiệt độ thường (nhiệt độ cao có
thể sẽ mất hoạt tính do thay đổi cấu trúc hốc
phản ứng)

9.2 Đặc điểm của xúc tác Enzyme
- Chịu ảnh hưởng của pH (do thay đổi cấu trúc)
- Ảnh hưởng bởi chất ức chế

- Một số enzyme cần co-enzyme (ion kim loại,
phân tử hữu cơ)

1099407