of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.52 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 Hấp thụ và xúc tác (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính sau: Định nghĩa của hấp thụ, đường đẳng nhiệt hấp phụ, thực nghiệm xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ, mô hình đẳng nhiệt hấp phụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-8-phan-2-dong-hoa-hoc-4ibbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học).Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học đưa vào cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 (Phần 2: Động hoá học) trong thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được giới thiệu bởi bạn hoa-hoc tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào chuyên mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 11 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Hoá lý 2, Động hoá học, Bài giảng Động hoá học,Đường đẳng nhiệt hấp phụ, Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 8 Hấp thụ và xúc tác (Phần 2: Động hoá học) gồm những nội dung chính sau: Định nghĩa của tiếp nhận, đường đẳng nhiệt hấp phụ, thực nghiệm xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ, mô hình đẳng nhiệt hấp phụ,, nói thêm Mời những bạn cùng tham khảo! BÀI 8, bên cạnh đó HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC 8, thêm nữa 1, bên cạnh đó HẤP PHỤ,còn cho biết thêm Định nghĩa: là sự tích lũy chất trên bề mặt, thêm nữa phân cách pha, tiếp theo là - Khí hấp phụ trên bề mặt lỏng, rắn, thêm nữa - Chất tan hấp phụ trên bề mặt rắn, cho biết thêm Phân biệt: Hấp phụ ≠ Hấp thụ, nói thêm Hấp phụ vật lý Hấp phụ Hóa học Tương tác van der Waal Tương tác HH (cộng hóa, bên cạnh đó trị, ion) Không lựa chọn Chọn lọc Đa lớp Đơn lớp Năng lượng liên kết nhỏ, Năng lượng liên kết lớn, Khoảng cách phân tử bề mặt lớn Khoảng cách phân tử bề mặt nhỏ 8, nói thêm là 1, cho biết thêm HẤP PHỤ, ngoài ra Ví dụ: Hấp phụ H2 trên Ni, nói thêm Hấp phụ, bên cạnh đó vật lý Hấp phụ, bên cạnh đó hóa học Phân ly Biến thiên năng lượng, thêm nữa trong quá trình hấp phụ 8, ngoài ra 2 Đường đẳng nhiệt hấp phụ, nói thêm Hấp phụ là qu
BÀI 8
HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC

8.1. HẤP PHỤ
Định nghĩa: là sự tích lũy chất trên bề mặt
phân cách pha
- Khí hấp phụ trên bề mặt lỏng, rắn
- Chất tan hấp phụ trên bề mặt rắn
Phân biệt: Hấp phụ ≠ Hấp thụ
Hấp phụ vật lý

Hấp phụ Hóa học

Tương tác van der Waal

Tương tác HH (cộng hóa
trị, ion)

Không chọn lọc

Chọn lọc

Đa lớp

Đơn lớp

Năng lượng liên kết nhỏ, Năng lượng liên kết lớn,
< 20 kJ/mol
< 250 - 500 kJ/mol
Khoảng cách phân tử bề mặt lớn

Khoảng cách phân tử bề mặt nhỏ

8.1. HẤP PHỤ
Ví dụ: Hấp phụ H2 trên Ni
Hấp phụ
vật lý

Hấp phụ
hóa học

Phân ly

Biến thiên năng lượng
trong quá trình hấp phụ

8.2 Đường đẳng nhiệt hấp phụ
Hấp phụ là quá trình thuận nghịch: hấp phụ ↔ giải hấp
A(k) + S (r)

ka
kd

A---S(r)

Cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ, môi trường
Đẳng nhiệt: nhiệt độ không đổi
Đường đẳng nhiệt: biểu thị mối
quan hệ mối quan hệ dung
lượng hấp phụ (q) với nồng độ
chất bị hấp phụ ở thời điểm cân
bằng.
Dung lượng hấp phụ: lượng chất
bị hấp phụ trên một đơn vị chất
hấp phụ, đơn vị: mg (chất bị hấp
phụ)/g (chất hấp phụ), …..

qcb

T = constant

qmax

Ccb

8.3 Thực nghiệm xây dựng đường
đẳng nhiệt hấp phụ
Thí nghiệm ở T không đổi, thể tích V
TN

Kl chất hp C0 bị hấp phụ

C cân bằng

1

m

C0,1

Ccb,1

q1

2

m

C0,2

Ccb,2

q2

….

m

n

m

C0,n

Ccb,n

Lưu ý: phải xác định
thời gian để hệ đạt
cân bằng trước khi
xác định nồng độ cân
bằng.

qn

qcb

q = ΔC/(m/V)

C

T = constant
*

qmax

*
* *

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*
Ccb

Đường đẳng nhiệt hấp phụ

*

* *
tcb

*

Đường động học hấp phụ

t

1099406

Sponsor Documents