of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 Phản ứng dây chuyền (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính sau: Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền, tìm quy luật phản ứng dây chuyền,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-7-phan-2-dong-hoa-hoc-3ibbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học).Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học cần thiết cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 (Phần 2: Động hoá học) thuộc danh mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được chia sẽ bởi thành viên hoa-hoc tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 8 page , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Hoá lý 2, Động hoá học, Bài giảng Động hoá học,Gốc tự do, Phản ứng dây chuyền, Giai đoạn trong phản ứng dây chuyền ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 7 Phản ứng dây chuyền (Phần 2: Động hoá học) biểu lộ những nội dung chính sau: Các công đoạn trong phản ứng dây chuyền, tìm quy luật phản ứng dây chuyền,, tiếp theo là Mời những bạn cùng tham khảo! PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN 1, nói thêm Gốc tự do, ngoài ra  Gốc tự do là nguyên tử hay nhóm nguyên tử có, thêm nữa electron ko ghép đôi → rất hoạt động, nói thêm là Ví dụ: H•, Br•,OH•,CH3•,O2•(gốc tự do có thể mang điện tích âm hoặc dương), kế tiếp là  Hoạt tính của gốc tự do phụ thuộc vào cấu trúc:, nói thêm là - H•, Br•,OH•,CH3• là những gốc rất hoạt động, nói thêm - (C6H5)3C • kém hoạt động hơn Tạo gốc tự do:, nói thêm 250 – 300 C, nói thêm là - Sử dụng nhiệt, vd: Cl2 →, ngoài ra 2Cl•, thêm nữa ánh sáng 248 nm, kế tiếp là - Sử dụng ánh sáng, vd: H2O2 →, cho biết thêm 2OH•, ngoài ra - Sử dụng chất khai mào, sử dụng những peroxit, bên cạnh đó o 2, bên cạnh đó Phản ứng dây chuyền (Chain reaction), tiếp theo là  Là phản ứng hóa học phức tạp, trong ấy chất trung gian (gốc, thêm nữa tự do) tham gia mộ
PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN

1. Gốc tự do
 Gốc tự do là nguyên tử hay nhóm nguyên tử có
electron không ghép đôi → rất hoạt động.
Ví dụ: H•, Br•,OH•,CH3•,O2•(gốc tự do có thể mang điện tích âm hoặc dương)
 Hoạt tính của gốc tự do phụ thuộc vào cấu trúc:
- H•, Br•,OH•,CH3• là các gốc rất hoạt động
- (C6H5)3C • kém hoạt động hơn

Tạo gốc tự do:
250 – 300 C
- Sử dụng nhiệt, vd: Cl2 →
2Cl•
ánh sáng 248 nm
- Sử dụng ánh sáng, vd: H2O2 →
2OH•
- Sử dụng chất khơi mào, sử dụng các peroxit
o

2. Phản ứng dây chuyền (Chain reaction)
 Là phản ứng hóa học phức tạp, trong đó chất trung gian (gốc
tự do) tham gia một cách tuần hoàn trong quá trình phản
ứng.

Ví dụ: Cl2 + CH4
to
Cl2 →

Cl• là chất trung gian, tham gia tuần hoàn trong
phản ứng

3. Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền
Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền:
B1: khơi mào (Initiation) tạo gốc tự do
t
Cl2 → 2Cl•
B2: phát triển mạch (propagation) gốc tự do phản
ứng sinh ra gốc mới
Cl• + CH4 → HCl + CH3•
B3: ngắt mạch (termination) làm mất gốc tự do
Cl• + Cl• → Cl2
Cl• + CH3• → CH3Cl
o

Ngoài ra còn có B4: Ức chế (retardation) làm mất hoạt
tính gốc tự do

3. Các giai đoạn trong phản ứng dây chuyền

Trong giai đoạn phát triển mạch, một số phản ứng tạo
2 gốc tự do → phản ứng dây chuyền phân nhánh.
Vd: Phát triển mạch của H2 + O2
H • + O2 → OH • + O•
+ H2
+ H2
H2O OH•
+
+
H•
H•

1099405

Sponsor Documents