of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: 0.41 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 Một số phương pháp gần đúng xác định quy luật tốc độ (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính: Phương pháp gần đúng để xác định quy luật tốc độ, ví dụ minh học. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-6-phan-2-dong-hoa-hoc-2ibbuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học).Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học phục vụ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học) thuộc thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được giới thiệu bởi user hoa-hoc đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 14 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có Bài giảng Hoá lý 2, Động hoá học, Bài giảng Động hoá học, Phương pháp gần đúng, Cơ chế Lindermann, Phương pháp trạng thái cân bằng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 Một số phương pháp gần đúng xác định quy luật tốc độ (Phần 2: Động hoá học) bộc lộ những nội dung chính: Phương pháp gần đúng để xác định quy luật tốc độ, thí dụ minh học, nói thêm là Mời những bạn cùng tham khảo! MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG, bên cạnh đó XÁC ĐỊNH QUY LUẬT TỐC ĐỘ Tại sao phải sử dụng phương pháp gần, tiếp theo là đúng để xác định quy luật tốc độ?, tiếp theo là • Các phản ứng thường là tập trung của đa dạng phản, nói thêm là ứng căn bản, kế tiếp là Xác định tốc độ phản ứng từ tất cả, tiếp theo là các phản ứng căn bản là rất khó khăn, bên cạnh đó • Trong chuỗi những phản ứng căn bản, một số phản, nói thêm là ứng căn bản có ảnh hưởng ít, một số có ảnh, nói thêm hưởng lớn, nói thêm là → Để đơn thuần, ta có thể bỏ qua những phản ứng có, cho biết thêm ảnh hưởng ít, chỉ tính tới những phản ứng có ảnh, nói thêm là hưởng đa dạng Một số ví dụ, kế tiếp là VD 1: Phản ứng phân hủy quang hóa O3 trong khí quyển B1: O3 + hν ↔ O2 + O, nói thêm là B2: O3 + O → 2O2, tiếp theo là VD 2: Phản ứng phân hủy O3 do CFC
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG
XÁC ĐỊNH QUY LUẬT TỐC ĐỘ

Tại sao phải sử dụng phương pháp gần
đúng để xác định quy luật tốc độ?
• Các phản ứng thường là tập hợp của nhiều phản
ứng cơ bản. Xác định tốc độ phản ứng từ tất cả
các phản ứng cơ bản là rất khó khăn.
• Trong chuỗi các phản ứng cơ bản, một số phản
ứng cơ bản có ảnh hưởng ít, một số có ảnh
hưởng lớn.
→ Để đơn giản, ta có thể bỏ qua các phản ứng có
ảnh hưởng ít, chỉ tính đến các phản ứng có ảnh
hưởng nhiều

Một số ví dụ
VD 1: Phản ứng phân hủy quang hóa O3 trong khí quyển

B1: O3 + hν ↔ O2 + O
B2: O3 + O → 2O2
VD 2: Phản ứng phân hủy O3 do CFC’s trong khí quyển

Một số ví dụ
VD 3: H2 + Cl2 = 2HCl

Cl2
H2
Cl2
Cl

+ hν = 2Cl
+ Cl = HCl + H
+ H = HCl + Cl
+ Cl = Cl2

Một số ví dụ
xt

VD 4: Phản ứng tổng hợp N2 + H3 → NH3
H2 + * ↔ H2*
H2* + * ↔ 2H*

N2 + * ↔ N2*
N2* + * ↔ 2N*
N* + H* ↔ NH*

Hấp phụ và phân ly H2
trên bề mặt xúc tác
Hấp phụ và phân ly N2
trên bề mặt xúc tác

NH* + H* ↔ NH2*

Phản ứng giữa các gốc
tự do trên bề mặt xúc
tác

NH3* ↔ NH3 + *

Giải hấp NH3

NH2* + H* ↔ NH3*

1099404

Sponsor Documents