Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: 0.41 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 6 Một số phương pháp gần đúng xác định quy luật tốc độ (Phần 2: Động hoá học) trình bày các nội dung chính: Phương pháp gần đúng để xác định quy luật tốc độ, ví dụ minh học. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-6-phan-2-dong-hoa-hoc-2ibbuq.html

Nội dung


MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GẦN ĐÚNG
XÁC ĐỊNH QUY LUẬT TỐC ĐỘ

Tại sao phải sử dụng phương pháp gần
đúng để xác định quy luật tốc độ?
• Các phản ứng thường là tập hợp của nhiều phản
ứng cơ bản. Xác định tốc độ phản ứng từ tất cả
các phản ứng cơ bản là rất khó khăn.
• Trong chuỗi các phản ứng cơ bản, một số phản
ứng cơ bản có ảnh hưởng ít, một số có ảnh
hưởng lớn.
→ Để đơn giản, ta có thể bỏ qua các phản ứng có
ảnh hưởng ít, chỉ tính đến các phản ứng có ảnh
hưởng nhiều

Một số ví dụ
VD 1: Phản ứng phân hủy quang hóa O3 trong khí quyển

B1: O3 + hν ↔ O2 + O
B2: O3 + O → 2O2
VD 2: Phản ứng phân hủy O3 do CFC’s trong khí quyển

Một số ví dụ
VD 3: H2 + Cl2 = 2HCl

Cl2
H2
Cl2
Cl

+ hν = 2Cl
+ Cl = HCl + H
+ H = HCl + Cl
+ Cl = Cl2

Một số ví dụ
xt

VD 4: Phản ứng tổng hợp N2 + H3 → NH3
H2 + * ↔ H2*
H2* + * ↔ 2H*

N2 + * ↔ N2*
N2* + * ↔ 2N*
N* + H* ↔ NH*

Hấp phụ và phân ly H2
trên bề mặt xúc tác
Hấp phụ và phân ly N2
trên bề mặt xúc tác

NH* + H* ↔ NH2*

Phản ứng giữa các gốc
tự do trên bề mặt xúc
tác

NH3* ↔ NH3 + *

Giải hấp NH3

NH2* + H* ↔ NH3*

1099404