of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 Các quy luật động học phức tạp (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng thuận nghịch phản ứng nối tiếp, phản ứng song song,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-5-phan-2-dong-hoa-hoc-1ibbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học).Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 (Phần 2: Động hoá học) thuộc thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được giới thiệu bởi bạn hoa-hoc đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 6 page , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có Bài giảng Hoá lý 2, Động hoá học, Bài giảng Động hoá học, Quy luật động học phức tạp, Phản ứng thuận nghịch, Phản ứng song song ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 5 Các quy luật động học phức tạp (Phần 2: Động hoá học) gồm những nội dung chính: Phản ứng thuận nghịch,còn cho biết thêm phản ứng nối tiếp, phản ứng song song,, cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo! CÁC QUY LUẬT, nói thêm ĐỘNG HỌC PHỨC TẠP, bên cạnh đó Phản ứng thuận nghịch, ngoài ra Phản ứng nối tiếp, nói thêm Phản ứng song song 1, ngoài ra Phản ứng thuận nghịch, tiếp theo là Phản ứng thuận nghịch bậc 1: A k,còn cho biết thêm ↔, nói thêm k’ B Tốc độ phản ứng thuận : r = kCA, nói thêm là Tốc độ phản ứng nghịch: r’ = k’CB, nói thêm Khi đạt cân bằng, cho biết thêm : r = r’ → kCA,eq = k’CB,eq ;Keq = k/k’ = CB,eq/CA,eq, thêm nữa Keq hằng số cân bằng, tiếp theo là C C 0  C A ,eq, bên cạnh đó C A ,eq C 0  C A ,eq t 1, tiếp theo là Phản ứng thuận nghịch, nói thêm là dC A, bên cạnh đó  kC A  k ' C B, bên cạnh đó dt Tốc độ phản ứng: r Cân bằng chất: CB  CB,0  (CA,0  CA ) dCA,còn cho biết thêm  kCA  k '[CB,0  (CA,0  CA )], cho biết thêm dt, nói thêm là k', nói thêm dC, ngoài ra CA,eq , tiếp theo là (CA,0  CB,0 ), kế tiếp là Phản ứng cân bằng:  A  0, nói thêm k  k', kế tiếp là dt, kế tiếp là  dCA d(CA CA,eq), kế tiếp là r , bên cạnh đó , cho biết thêm  (
CÁC QUY LUẬT
ĐỘNG HỌC PHỨC TẠP
Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng nối tiếp
Phản ứng song song

1. Phản ứng thuận nghịch
Phản ứng thuận nghịch bậc 1: A

k

k’

B

Tốc độ phản ứng thuận : r = kCA
Tốc độ phản ứng nghịch: r’ = k’CB
Khi đạt cân bằng
: r = r’ → kCA,eq = k’CB,eq ;Keq = k/k’ = CB,eq/CA,eq
Keq hằng số cân bằng
C

C 0  C A ,eq
C A ,eq

C 0  C A ,eq

t

1. Phản ứng thuận nghịch
dC A
 kC A  k ' C B
dt

Tốc độ phản ứng:

r

Cân bằng chất:

CB  CB,0  (CA,0  CA )

dCA
 kCA  k '[CB,0  (CA,0  CA )]
dt
k'
dC
CA,eq 
(CA,0  CB,0 )
Phản ứng cân bằng:  A  0
k  k'
dt


dCA d(CA CA,eq)
r 

 (k  k')(CA CA,eq)
dt
dt

ln(CA  CA,eq )

CA  CA,eq  (CA,0  CA,eq )e(k  k ')t
tg(α) = - (k+k’)

t

2. Phản ứng song song
k1
B1
k2
B2

Phản ứng song song bậc 1: A
Tốc độ phản ứng 1: r1 = k1CA
Tốc độ phản ứng 2: r2 = k2CA

Tốc độ tiêu thụ A : r = r1 + r2 = k1CA + k2CA= kCA = -dCA/dt
(k = k1 + k2)

ln

C A, 0
CA

 kt

(k
hay C A  C A , 0 e

1 k2

)t

Nhận xét: phương trình giống với phản ứng bậc 1
Tỉ lệ tạo sản phẩm B1/B2 = r1/r2 = k1/k2

C B1 

k1C A, 0
k1  k 2

(1  e

 ( k1  k 2 ) t

)

CB 2 

k 2C A,0
k1  k 2

(1  e ( k1  k 2 )t )

3. Phản ứng nối tiếp
k1
Phản ứng nối tiếp bậc 1: A →
t=0
t
Tốc độ tiêu thụ A :

k2
B →

C

CA,0
0
CA + CB +

0
CC = CA,0

C A  C A, 0 e  k1t

-dCA/dt = k1CA

Tốc độ biến thiên B : dCB/dt = k1CA - k2CB

(pt. 3.1)
(pt. 3.2)

Thay (pt. 3.1) vào (pt. 3.2) và lấy tích phân:

CB 

k1C A, 0
k 2  k1

(e

 k1t

e

 k 2t

)

(pt. 3.3)

Tốc độ hình thành C:

1
CC  C A, 0  C A  C B  C A, 0 [1 
( k1e  k 2t  k 2 e  k1t )]
k 2  k1

(pt. 3.4)

1099403

Sponsor Documents