of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 Các quy luật động học đơn giản (Phần 2: Động hoá học) gồm các nội dung chính: Phản ứng bậc 1, phản ứng bậc 2, phản ứng bậc n,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-3-phan-2-dong-hoa-hoc-zibbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học).Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học phục vụ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem ,Tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 (Phần 2: Động hoá học) thuộc chuyên mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được chia sẽ bởi bạn hoa-hoc đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào thể loại Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 5 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Hoá lý 2, Giới thiệu về động hóa học, Động hoá học, Quy luật động học đơn giản, Phản ứng bậc 1, Phản ứng bậc 2 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 3 Các quy luật động học đơn thuần (Phần 2: Động hoá học) gồm những nội dung chính: Phản ứng bậc 1, phản ứng bậc 2, phản ứng bậc n,, tiếp theo là Mời những bạn cùng tham khảo để nắm yếu tố nội dung của bài giảng, ngoài ra BÀI 3, bên cạnh đó CÁC QUY LUẬT,còn cho biết thêm ĐỘNG HỌC ĐƠN GIẢN, cho biết thêm TS, thêm nữa Vũ Ngọc Duy, kế tiếp là Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa Học – ĐH KHTN 1, bên cạnh đó Phản ứng bậc 1, cho biết thêm Phản ứng có phân tử số bằng 1 C, tiếp theo là C0 dC, cho biết thêm r, bên cạnh đó  kC, thêm nữa dt,còn cho biết thêm Tách biến số và lấy tích phân:  ln C  kt  I, kế tiếp là Điều kiện đầu: t = 0, C = C0 C0, nói thêm  kt, nói thêm là hay C  C0 e, nói thêm ln, nói thêm là  kt, tiếp theo là C, cho biết thêm Thời gian để nồng độ giảm 1/2 t1/ 2 ln 2 0,693, cho biết thêm , kế tiếp là , tiếp theo là k, tiếp theo là k (Thời gian bán hủy), bên cạnh đó Đơn vị k: s-1, phút-1, …, kế tiếp là t, bên cạnh đó ln C0, bên cạnh đó C k, kế tiếp là t 2, thêm nữa Phản ứng bậc 2,còn cho biết thêm Phản ứng có phân tử số bằng 2: 2A → sản phẩm dC, tiếp theo là r, bên cạnh đó  kC 2, ngoài ra dt, bên cạnh đó Tách biến số và lấy tích phân: 1, cho biết thêm  kt  I, kế tiếp là C, bên cạnh đó Điều kiện đầu: t = 0, C = C0 1 1, bên cạnh đó , bên cạnh đó  kt, bên cạnh đó C C0 1, nói thêm là C Thời gian để nồng độ giảm 1/2 t1 / 2 1, bên cạnh đó , ngoài ra kC 0
BÀI 3
CÁC QUY LUẬT
ĐỘNG HỌC ĐƠN GIẢN
TS. Vũ Ngọc Duy
Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa Học – ĐH KHTN

1. Phản ứng bậc 1
Phản ứng có phân tử số bằng 1

C
C0

dC
r
 kC
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

 ln C  kt  I
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

C0
 kt
hay C  C0 e
ln
 kt
C
Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1/ 2

ln 2 0,693


k
k

(Thời gian bán hủy)
Đơn vị k: s-1, phút-1, ….

t
ln

C0
C

k
t

2. Phản ứng bậc 2
Phản ứng có phân tử số bằng 2: 2A → sản phẩm

dC
r
 kC 2
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

1
 kt  I
C
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

1 1

 kt
C C0

1
C

Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1 / 2

1

kC 0

(Thời gian bán hủy)

Đơn vị k: M-1s-1, M-1phút-1, ….

k
t

3. Phản ứng bậc n
Phản ứng có phân tử số bằng n

dC
r
 kC n n≠ 1
dt
Tách biến số và lấy tích phân:

1
 (n  1)kt  I
n 1
C
Điều kiện đầu: t = 0, C = C0

1
1
 n 1  ( n  1) kt
n 1
C
C0

1
C 0n 1

Thời gian để nồng độ giảm 1/2

t1 / 2  ???
(Thời gian bán hủy)

(n-1)k
t

Bảng tổng kết
Bậc

Phương trình
dạng vi phân

Phương trình
dạng tích phân

Đơn vị của hằng số
tốc độ

Thời gian bán
hủy

0

-dC/dt = k

C0 – C = kt

M/s, ….

t1/2 = C0/2k

1

-dC/dt = kC

Ln(C0/C) = kt

1/s, ….

t1/2 = 0,693/k

2

-dC/dt = kC2

…….

…….

……..

n

-dC/dt = kCn

……

…..

…….

Nhận xét: Đơn vị k?
sự phụ thuộc của t1/2 vào nồng độ?

1099401

Sponsor Documents