of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học) Các khái niệm cơ bản trong Động hóa học trình bày các nội dung sau: Tốc độ phản ứng hóa học, Phương trình tốc độ,..Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-2-phan-2-dong-hoa-hoc-yibbuq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học).Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học) thuộc danh mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được giới thiệu bởi bạn hoa-hoc tới thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 6 page , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Hoá lý 2, Giới thiệu về động hóa học, Động hoá học,Tốc độ phản ứng hóa học, Phương trình tốc độ ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học) Các khái niệm căn bản trong Động hóa học mô tả những nội dung sau: Tốc độ phản ứng hóa học, Phương trình tốc độ,, nói thêm Mời những bạn cùng tham khảo! Các khái niệm cơ bản, thêm nữa trong Động hóa học 1, bên cạnh đó Tốc độ phản ứng hóa học, bên cạnh đó Là biến thiên số tiểu phân chất phản ứng (hay sản phẩm) trong, ngoài ra một doanh nghiệp không gian trong một doanh nghiệp thời gian, bên cạnh đó V ko đổi, tốc độ phản ứng là biến thiên nồng độ chất phản, kế tiếp là ứng (hay sp) trong một doanh nghiệp thời gian, nói thêm là Phản ứng: A → B, thêm nữa Thời điểm t: nồng độ CA, nói thêm Thời điểm t + Δt : nồng độ CA + Δ CA C, cho biết thêm CB Tốc độ trung bình r  ΔC CA, bên cạnh đó Δt Tốc độ tức thời:, cho biết thêm t r t  , tiếp theo là   C A, bên cạnh đó  t, bên cạnh đó dC A, thêm nữa dt Lưu ý: Tốc độ phản ứng ko âm,,còn cho biết thêm dấu “-” với chất p/ư, “+” với s/p Đơn vị r: [C]/[t] = M/s, mM/s, M/ph,…, bên cạnh đó 1, tiếp theo là Tốc độ phản ứng hóa học, ngoài ra Ví dụ: N2 + 3H2 = 2NH3 Thời
Các khái niệm cơ bản
trong Động hóa học

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Là biến thiên số tiểu phân chất phản ứng (hay sản phẩm) trong
một đơn vị thể tích trong một đơn vị thời gian.
V không đổi, tốc độ phản ứng là biến thiên nồng độ chất phản
ứng (hay sp) trong một đơn vị thời gian.
Phản ứng: A → B
Thời điểm t: nồng độ CA
Thời điểm t + Δt : nồng độ CA + Δ CA

C
CB

Tốc độ trung bình r 

ΔC

CA
Δt

Tốc độ tức thời:
t

r

t


 C A
 t
dC A
dt

Lưu ý: Tốc độ phản ứng không âm,
dấu “-” với chất p/ư, “+” với s/p

Đơn vị r: [C]/[t] = M/s, mM/s, M/ph,….

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Ví dụ: N2 + 3H2 = 2NH3

Thời điểm t có dCH2/dt = - 3 M/s

Theo định nghĩa r = - dCH2/dt = 3 M/s
Mặt khác dCN2/dt = (dCH2/dt)/3 = -1 M/s
r = - dCN2/dt = 1 M/s
Theo định nghĩa r = - dCN2/dt = 1 M/s
→ kết quả không giống nhau khi tính theo các chất khác nhau
Tuy nhiên nếu chia cho hệ số tỉ lượng tương ứng:
r = - dCN2/dt = - (dCH2/dt)/3 = 1 M/s
Tổng quát:
aA + bB = cC + dD
r

1 dC A
1 dC B 1 dC C
1 dC D



a dt
b dt
c dt
d dt

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Đối với phản ứng cơ bản (p/ư xảy ra qua 1 va chạm mà không
hình thành chất trung gian), sự phụ thuộc r vào C tuân theo định
luật tác dụng khối lượng
a b
r  kC AC B

k: Hằng số tốc độ phản ứng
a, b: bậc riêng của phản ứng theo A và B
Bậc của phản ứng, n = a + b
Phản ứng cơ bản, bậc chung = phân tử số (số phân tử tham gia
p/ư)
n = 1, phản ứng bậc 1, phản ứng đơn phân tử
n = 2, phản ứng bậc 2, phản ứng lưỡng phân tử
n = 3, phản ứng bậc 3, phản ứng tam phân tử
Tuy nhiên, n >= 3 hiếm khi xảy ra

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Trong thực tế, nhiều phản ứng không phải là cơ bản nên phương
trình tốc độ phải được xác định bằng thực nghiệm:
n
n
r  kC A1C B 2

n1, n2 có thể không trùng với a, b, có thể không phải là số
nguyên dương
Phương trình động học có thể có dạng phức tạp

1099400

Sponsor Documents