Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 2 (Phần 2: Động hoá học) Các khái niệm cơ bản trong Động hóa học trình bày các nội dung sau: Tốc độ phản ứng hóa học, Phương trình tốc độ,..Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-2-phan-2-dong-hoa-hoc-yibbuq.html

Nội dung


Các khái niệm cơ bản
trong Động hóa học

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Là biến thiên số tiểu phân chất phản ứng (hay sản phẩm) trong
một đơn vị thể tích trong một đơn vị thời gian.
V không đổi, tốc độ phản ứng là biến thiên nồng độ chất phản
ứng (hay sp) trong một đơn vị thời gian.
Phản ứng: A → B
Thời điểm t: nồng độ CA
Thời điểm t + Δt : nồng độ CA + Δ CA

C
CB

Tốc độ trung bình r 

ΔC

CA
Δt

Tốc độ tức thời:
t

r

t


 C A
 t
dC A
dt

Lưu ý: Tốc độ phản ứng không âm,
dấu “-” với chất p/ư, “+” với s/p

Đơn vị r: [C]/[t] = M/s, mM/s, M/ph,….

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Ví dụ: N2 + 3H2 = 2NH3

Thời điểm t có dCH2/dt = - 3 M/s

Theo định nghĩa r = - dCH2/dt = 3 M/s
Mặt khác dCN2/dt = (dCH2/dt)/3 = -1 M/s
r = - dCN2/dt = 1 M/s
Theo định nghĩa r = - dCN2/dt = 1 M/s
→ kết quả không giống nhau khi tính theo các chất khác nhau
Tuy nhiên nếu chia cho hệ số tỉ lượng tương ứng:
r = - dCN2/dt = - (dCH2/dt)/3 = 1 M/s
Tổng quát:
aA + bB = cC + dD
r

1 dC A
1 dC B 1 dC C
1 dC D



a dt
b dt
c dt
d dt

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Đối với phản ứng cơ bản (p/ư xảy ra qua 1 va chạm mà không
hình thành chất trung gian), sự phụ thuộc r vào C tuân theo định
luật tác dụng khối lượng
a b
r  kC AC B

k: Hằng số tốc độ phản ứng
a, b: bậc riêng của phản ứng theo A và B
Bậc của phản ứng, n = a + b
Phản ứng cơ bản, bậc chung = phân tử số (số phân tử tham gia
p/ư)
n = 1, phản ứng bậc 1, phản ứng đơn phân tử
n = 2, phản ứng bậc 2, phản ứng lưỡng phân tử
n = 3, phản ứng bậc 3, phản ứng tam phân tử
Tuy nhiên, n >= 3 hiếm khi xảy ra

1. Tốc độ phản ứng hóa học
Trong thực tế, nhiều phản ứng không phải là cơ bản nên phương
trình tốc độ phải được xác định bằng thực nghiệm:
n
n
r  kC A1C B 2

n1, n2 có thể không trùng với a, b, có thể không phải là số
nguyên dương
Phương trình động học có thể có dạng phức tạp

1099400