Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học) do TS. Vũ Ngọc Duy biên soạn với các nội dung chính: Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học, nội dung nghiên cứu của động hóa học, ý nghĩa của Động hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-1-phan-2-dong-hoa-hoc-xibbuq.html

Nội dung


HÓA LÝ II
PHẦN 2: ĐỘNG HÓA HỌC
TS. Vũ Ngọc Duy
Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa học
đt: 0936187622, email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG HÓA HỌC
1. Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học
 Phản ứng Hóa học là một
trong những đối tượng chính
khi nghiên cứu Hóa học
Câu hỏi
1. Phản ứng có xảy ra hay không?
2. Phản ứng xảy ra nhanh hay chậm?
3. Môi trường ảnh hưởng như thế nào?
…….

1.1 Nhiệt động học cho biết phản ứng có xảy ra
hay không
ΔG = ΔH – TΔS
ΔG: Biến thiên năng lượng tự do
ΔH: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng
ΔS: Biến thiên entropi
T: Nhiệt độ của phản ứng, K

ΔG < 0 phản ứng xảy ra
ΔG = 0 phản ứng đạt trạng thái cân bằng

1.1 Nhiệt động học cho biết phản ứng có xảy ra
hay không
ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt
ΔS > 0, phản ứng làm tăng độ hỗn loạn

ΔG < 0 phản ứng
tự xảy ra

ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt
ΔS < 0, phản ứng làm giảm độ hỗn loạn

Phụ thuộc T

ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt
ΔS > 0, phản ứng làm tăng độ hỗn loạn

Phụ thuộc T

Trong thực tế giá trị ΔH (cỡ vài chục kcal/mol) >> ΔS (cỡ vài
chục cal/mol) → T không quá cao, ΔH quyết định chiều
hướng phản ứng

1.2 Các điều kiện động học
Đk 1: Va chạm
Tần số va chạm pha khí >> lỏng >> rắn

Đk 2: Va chạm có năng lượng đủ lớn
Khi 2 tiểu phân tiến lại gần nhau (4 –
5 Anstron), lực đẩy xuất hiện → cần
có động năng lớn để thắng

1099399

Tài liệu liên quan


Xem thêm