of x

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học). Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học) do TS. Vũ Ngọc Duy biên soạn với các nội dung chính: Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học, nội dung nghiên cứu của động hóa học, ý nghĩa của Động hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-ly-2-bai-1-phan-2-dong-hoa-hoc-xibbuq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học).Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học mang đến cho học tập.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học) trong thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được giới thiệu bởi thành viên hoa-hoc đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 9 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Bài giảng Hoá lý 2, Giới thiệu về động hóa học, Động hoá học, Các điều kiện động học, Ý nghĩa của Động hóa học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Hoá lý 2 - Bài 1 (Phần 2: Động hoá học) do TS, ngoài ra Vũ Ngọc Duy soạn với những nội dung chính: Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học, nội dung nghiên cứu của động hóa học, ý nghĩa của Động hóa học,còn cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo! HÓA LÝ II, nói thêm PHẦN 2: ĐỘNG HÓA HỌC, bên cạnh đó TS, cho biết thêm Vũ Ngọc Duy, bên cạnh đó Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa học, tiếp theo là đt: 0936187622, email: duyk44ahoahoc@yahoo, nói thêm com GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG HÓA HỌC, ngoài ra 1, tiếp theo là Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học, ngoài ra  Phản ứng Hóa học là một, nói thêm là trong các đối tượng chính, bên cạnh đó khi nghiên cứu Hóa học, tiếp theo là Câu hỏi, thêm nữa 1, bên cạnh đó Phản ứng có xảy ra hay không?, thêm nữa 2, nói thêm là Phản ứng xảy ra nhanh hay chậm?, bên cạnh đó 3, tiếp theo là Môi trường ảnh hưởng như thế nào?, bên cạnh đó ……, nói thêm là 1,còn cho biết thêm 1 Nhiệt động học cho biết phản ứng có xảy ra, bên cạnh đó hay không, nói thêm là ΔG = ΔH – TΔS, bên cạnh đó ΔG: Biến thiên năng lượng tự do, thêm nữa ΔH: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng, bên cạnh đó ΔS: Biến thiên entropi,còn cho biết thêm T: Nhiệt độ của phản ứng, K ΔG ΔG = 0 phản ứng đạt trạng
HÓA LÝ II
PHẦN 2: ĐỘNG HÓA HỌC
TS. Vũ Ngọc Duy
Bộ môn Hóa lý – Khoa Hóa học
đt: 0936187622, email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG HÓA HỌC
1. Các điều kiện xảy ra phản ứng Hóa học
 Phản ứng Hóa học là một
trong những đối tượng chính
khi nghiên cứu Hóa học
Câu hỏi
1. Phản ứng có xảy ra hay không?
2. Phản ứng xảy ra nhanh hay chậm?
3. Môi trường ảnh hưởng như thế nào?
…….

1.1 Nhiệt động học cho biết phản ứng có xảy ra
hay không
ΔG = ΔH – TΔS
ΔG: Biến thiên năng lượng tự do
ΔH: Hiệu ứng nhiệt của phản ứng
ΔS: Biến thiên entropi
T: Nhiệt độ của phản ứng, K

ΔG < 0 phản ứng xảy ra
ΔG = 0 phản ứng đạt trạng thái cân bằng

1.1 Nhiệt động học cho biết phản ứng có xảy ra
hay không
ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt
ΔS > 0, phản ứng làm tăng độ hỗn loạn

ΔG < 0 phản ứng
tự xảy ra

ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt
ΔS < 0, phản ứng làm giảm độ hỗn loạn

Phụ thuộc T

ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt
ΔS > 0, phản ứng làm tăng độ hỗn loạn

Phụ thuộc T

Trong thực tế giá trị ΔH (cỡ vài chục kcal/mol) >> ΔS (cỡ vài
chục cal/mol) → T không quá cao, ΔH quyết định chiều
hướng phản ứng

1.2 Các điều kiện động học
Đk 1: Va chạm
Tần số va chạm pha khí >> lỏng >> rắn

Đk 2: Va chạm có năng lượng đủ lớn
Khi 2 tiểu phân tiến lại gần nhau (4 –
5 Anstron), lực đẩy xuất hiện → cần
có động năng lớn để thắng

1099399

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm