Bài giảng Hóa hữu cơ phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 54 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hóa hữu cơ phần 1 - ThS. Nguyễn Thị Hương Giang. Bài giảng Hóa hữu cơ phần 1 do ThS. Nguyễn Thị Hương Giang biên soạn nhằm giúp các bạn Trình bày được cấu trúc electron của carbon lai hóa sp3, sp2, sp2, phân biệt các loại liên kết sigma, liên kết pi và liên kết hydro, trình bày được các loại hiệu ứng: giệu ứng cảm, hiệu ứng cộng hưởng, hiệu ứng siêu liên hợp,..... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hoa-huu-co-phan-1-ths-nguyen-thi-huong-giang-rjtbuq.html

Nội dung


HÓA HỮU CƠ
HỌC PHẦN 1
1
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Email: huonggiang2887@gmail.com

PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH
BUỔI 1: Cấu trúc điện tử
Hiệu ứng điện tử
Đồng phân và cấu dạng

BUỔI 5: Hydrocarbon thơm
BUỔI 6: Dẫn xuất halogen
Hợp chất cơ kim

BUỔI 2: Acid/Base - Cơ chế phản ứng BUỔI 7: Alcol – Phenol – Ether
BUỔI 3: Alkan – Cycloalkan – Alken

BUỔI 8: Aldehyd - Keton

BUỔI 4: Alkadien – Alkyn

BUỔI 9: Aldehyd – Keton (tt)

KIỂM TRA GIỮA KỲ
2

PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH

KIỂM TRA GIỮA KỲ: 40 phút (40%)
Tự luận 3 câu: cấu tạo điện tử, so sánh tính acid/base, đồng phân

THI CUỐI KỲ: 75 phút (60%)
50 câu trắc nghiệm - 6 điểm. Mỗi câu 0,12 điểm
4 câu tự luận - 4 điểm. Mỗi câu 1 điểm (Cơ chế - Điều chế - 2 Chuỗi)
3

CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ
4

MỤC TIÊU

1. Trình bày được cấu trúc electron của carbon lai hóa sp3, sp2, sp
2. Phân biệt các loại liên kết sigma, liên kết pi và liên kết hydro

5

1122757

Tài liệu liên quan


Xem thêm