Bài giảng Hệ điều hành - Lương Trần Hy Hiến

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 374 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hệ điều hành - Lương Trần Hy Hiến. Nội dung của bài giảng trình bày những khái niệm tổng quan về hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, tiến trình và luồng, điều phối CPU, đồng bộ hóa tiến trình, tắc nghẽn, quản lý bộ nhớ, quản lý bộ nhớ ảo, nhấn mạnh đến các nguyên tắc, các chủ đề, các phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề liên quan.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-he-dieu-hanh-luong-tran-hy-hien-rzmbuq.html

Nội dung


HỆ ĐIỀU HÀNH
GV: Lương Trần Hy Hiến
Khoa: Công nghệ Thông tin
www.hienlth.info/os

MÔ TẢ HỌC PHẦN
-

-

Môn học này cung cấp cho sinh viên những khái
niệm tổng quan về hệ điều hành, nhằm phục vụ cho
sinh viên ngành Công Nghệ Thông tin.
Nội dung môn học nhấn mạnh đến các nguyên tắc,
các chủ đề, các phương pháp tiếp cận và giải quyết
vấn đề liên quan đến các công nghệ và kiến ​trúc cơ
bản của lĩnh vực này.

NỘI DUNG HỌC PHẦN
- Bài 1: TỔNG QUAN
- Bài 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH
- Bài 3: TIẾN TRÌNH VÀ LUỒNG

- Bài 4: ĐIỀU PHỐI CPU
- Bài 5: ĐỒNG BỘ HÓA TIẾN TRÌNH
- Bài 6: TẮC NGHẼN

- Bài 7: QUẢN LÝ BỘ NHỚ
- Bài 8: QUẢN LÝ BỘ NHỚ ẢO

ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Điểm thi thực hành: 30%.
Hình thức, nội dung do giáo viên thực hành quyết định.
- Điểm thi lý thuyết: 70%.
Bài thi tự luận trong 90 phút, không được mang tài liệu
vào phòng thi. Nội dung gồm các câu hỏi và bài tập
tương tự như các câu hỏi và bài tập về nhà.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình Hệ điều hành HUTECH.
- Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne
(2013), Operating System Concepts - 9th edition, ISBN:
978-1-118-06333-0

1114261

Tài liệu liên quan


Xem thêm