Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 3 - ThS. Văn Hữu Tập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 3 - ThS. Văn Hữu Tập. Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 3 Các phương pháp đánh giá giá trị tài nguyên môi trường do ThS. Văn Hữu Tập biên soạn với mục tiêu chính là: Lượng giá các yếu tố tài nguyên thiên nhiên, đưa các giá trị tài nguyên và yếu tố môi trường vào trong phân tích kinh tế.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hach-toan-tai-nguyen-moi-truong-chuong-3-ths-van-huu-tap-d8pbuq.html

Nội dung


Chương 3
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

GV: ThS. Văn Hữu Tập
1

• Môi trường có ba chức năng cơ bản là cung cấp
tài nguyên, hấp thụ chất thải, là không gian
sống và tạo cảnh quan. Chức năng nào cũng có
giá trị.
• Tuy nhiên, chức năng kinh tế như cung cấp tài
nguyên có giá trên thị trường trong khi các chức
năng hấp thụ chất thải, là không gian sống và
tạo cảnh quan tuy có giá trị nhưng lại không có
giá trên thị trường.

2

Mục tiêu
+ Lượng giá các yếu tố tài nguyên thiên nhiên.
+ Đưa các giá trị tài nguyên và yếu tố môi
trường vào trong phân tích kinh tế.

3

Phần I
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG TÀI NGUYÊN VÀ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ GIÁ
THỊ TRƯỜNG

4

MỤC TIÊU
Phần này cung cấp cho các bạn một số
phương pháp đánh giá giá trị của những
tài nguyên và dịch vụ môi trường không
có giá thị trường, từ đó đánh giá chính xác
hơn lợi ích xã hội ròng và có cách khai
thác sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên và
các dịch vụ môi trường.
5

1118459

Tài liệu liên quan


Xem thêm