Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 2 - ThS. Văn Hữu Tập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 2 - ThS. Văn Hữu Tập. Mục tiêu của Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 2 Các nguyên nhân gây suy thoái môi trường là: Các nguyên nhân gây suy thoái môi trường có thể do cơ chế thị trường hoặc do thất bại củ chính phủ trong quá trình quản lí nền kinh tế, từ đó ta sẽ nghiên cứu những cách đánh giá khác nhau để đánh giá đầy đủ giá trị các tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ môi trường. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hach-toan-tai-nguyen-moi-truong-chuong-2-ths-van-huu-tap-c8pbuq.html

Nội dung


Chương 2.
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY SUY
THOÁI MÔI TRƯỜNG
GV: ThS. Văn Hữu Tập

MỤC TIÊU
Học xong bài này các bạn sẽ thấy rõ:
• Các nguyên nhân gây suy thoái môi trường có
thể do cơ chế thị trường hoặc do thất bại của
chính phủ trong quá trình quản lí nền kinh tế.
• Từ đó ta sẽ nghiên cứu những cách đánh giá
khác nhau để đánh giá đầy đủ giá trị các tài
nguyên thiên nhiên và các dịch vụ môi trường.

2

1. Tại sao môi trường suy thoái?
• Hành vi và thái độ ứng xử của con người
trái với quy luật phát triển của tự nhiên.
• Mất công bằng trong phân phối các
nguồn tài nguyên.

3

• Trên góc độ kinh tế thì người ta gây ô
nhiễm môi trường vì đó là phương cách
rẻ tiền nhất để thanh toán chất thải.
• Có ý kiến cho rằng người ta gây ô nhiễm
môi trường vì động cơ lợi nhuận.

4

2. Cơ chế hoạt động của thị trường
và thất bại của thị trường

5

1118458

Tài liệu liên quan


Xem thêm