Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 1 - ThS. Văn Hữu Tập

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Hạch toán tài nguyên môi trường: Chương 1 - ThS. Văn Hữu Tập. Mục tiêu môn học là: Hiểu khái niệm về hạch toán tài nguyên và các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, ưu và nhược điểm của hệ thống hạch toán tài nguyên môi trường, hiểu rõ các nguyên nhân làm cho tài nguyên ngày càng cạn kiệt và môi trường ngày càng suy thoái,.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-hach-toan-tai-nguyen-moi-truong-chuong-1-ths-van-huu-tap-b8pbuq.html

Nội dung


HẠCH TOÁN TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
ThS. Văn Hữu Tập

Mục tiêu môn học:
• Hiểu khái niệm về hạch toán tài nguyên và các chỉ tiêu
đánh giá tăng trưởng kinh tế, ưu và nhược điểm của hệ
thống hạch toán tài nguyên môi trường.
• Hiểu rõ các nguyên nhân làm cho tài nguyên ngày càng
cạn kiệt và môi trường ngày càng suy thoái. Sự suy
thoái môi trường dẫn đến những hậu quả gì?
• Đánh giá tầm quan trọng về mặt kinh tế của sự suy thoái
môi trường.
• Hiểu được các phương pháp hạch toán tài nguyên môi
trường.
• Ứng dụng các phương pháp hạch toán tài nguyên môi
trường.
2

Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ HẠCH TOÁN TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

3

I. Khái niệm cơ bản về hạch toán tài
nguyên và môi trường

4

1.1. Mục tiêu của hạch toán tài nguyên môi trường
Đưa các yếu tố môi trường vào các phân
tích kinh tế.

5

1118457

Tài liệu liên quan


Xem thêm