of x

Bài giảng Giá trị tương lai

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.30 M | File type: PPT
2 lần xem

Bài giảng Giá trị tương lai. Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này mời các bạn tham khảo bài giảng Giá trị tương lai sau đây, với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-gia-tri-tuong-lai-ag38tq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu đến mọi người bài Bài giảng Giá trị tương laiThư viện Bài giảng Giá trị tương lai thuộc chủ đề ,Tài Chính - Ngân Hàng,Ngân hàng - Tín dụng được chia sẽ bởi nganhangtindung đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Chính - Ngân Hàng,Ngân hàng - Tín dụng , có tổng cộng 12 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Giá trị tương lai, Bài giảng Giá trị tương lai, Cách tính chuỗi tiền tệ, Giá trị hiện tại của tiền tệ, Cách tính giá trị tiền tệ, Tài chính ngân hàng : Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ, ngoài ra Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này mời những bạn tham khảo bài giảng Giá trị tương lai sau đây, với những bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu có ích, tiếp theo là GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ, kế tiếp là Giá trị tương lai FV của khoản tiền 100$ cuối năm trang bị 3 là bao nhiêu giả dụ i = 10%? 0 1 2 3 10% 100 FV = ? Tìm FV bằng cách ghép những thời kỳ Sau 1 năm: FV1 = PV + INT1 = PV + PV(k) = PV(1 + k) = 100$(1,10) = 110,00$, bên cạnh đó Sau 2 năm: FV2 = PV(1+k)(1 + k) = 100$(1,10)(1,10) = 121,00$, kế tiếp là Sau 3 năm: FV3 = PV(1+k)(1+k)(1 + k) = 100(1,10)(1,10)(1,10) = 133,10$,còn cho biết thêm Tổng quát: FVn = PV(1 + k)n, ý nữa Excel: FV (interest, periods, pmt, PV) , ngoài ra - tailieumienphi, bên cạnh đó vn
GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Giá trị tương lai FV của khoản tiền 100$ cuối năm thứ 3 là bao nhiêu nếu i = 10%? 0 1 2 3 10% 100 FV = ? Tìm FV bằng cách ghép các thời kỳ Sau 1 năm: FV1 = PV + INT1 = PV + PV(k) = PV(1 + k) = 100$(1,10) = 110,00$. Sau 2 năm: FV2 = PV(1+k)(1 + k) = 100$(1,10)(1,10) = 121,00$. Sau 3 năm: FV3 = PV(1+k)(1+k)(1 + k) = 100(1,10)(1,10)(1,10) = 133,10$. Tổng quát: FVn = PV(1 + k)n. Excel: FV (interest, periods, pmt, PV) ... - tailieumienphi.vn 995624

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm