Bài giảng Giá trị tương lai

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.30 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Giá trị tương lai. Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này mời các bạn tham khảo bài giảng Giá trị tương lai sau đây, với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-gia-tri-tuong-lai-ag38tq.html

Nội dung


GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Giá trị tương lai FV của khoản tiền 100$ cuối năm thứ 3 là bao nhiêu nếu i = 10%? 0 1 2 3 10% 100 FV = ? Tìm FV bằng cách ghép các thời kỳ Sau 1 năm: FV1 = PV + INT1 = PV + PV(k) = PV(1 + k) = 100$(1,10) = 110,00$. Sau 2 năm: FV2 = PV(1+k)(1 + k) = 100$(1,10)(1,10) = 121,00$. Sau 3 năm: FV3 = PV(1+k)(1+k)(1 + k) = 100(1,10)(1,10)(1,10) = 133,10$. Tổng quát: FVn = PV(1 + k)n. Excel: FV (interest, periods, pmt, PV) ... - tailieumienphi.vn 995624

Tài liệu liên quan


Xem thêm