Bài giảng Giá trị tương lai

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.30 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Giá trị tương lai. Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này mời các bạn tham khảo bài giảng Giá trị tương lai sau đây, với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-gia-tri-tuong-lai-ag38tq.html

Nội dung


GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI Giá trị tương lai là một công cụ lý giải khả năng sinh lợi của đồng tiền, nó cho thấy ý nghĩa thời gian của tiền tệ. Giá trị tương lai FV của khoản tiền 100$ cuối năm thứ 3 là bao nhiêu nếu i = 10%? 0 1 2 3 10% 100 FV = ? Tìm FV bằng cách ghép các thời kỳ Sau 1 năm: FV1 = PV + INT1 = PV + PV(k) = PV(1 + k) = 100$(1,10) = 110,00$. Sau 2 năm: FV2 = PV(1+k)(1 + k) = 100$(1,10)(1,10) = 121,00$. Sau 3 năm: FV3 = PV(1+k)(1+k)(1 + k) = 100(1,10)(1,10)(1,10) = 133,10$. Tổng quát: FVn = PV(1 + k)n. Excel: FV (interest, periods, pmt, PV) ... - tailieumienphi.vn 995624

Tài liệu liên quan


Xem thêm