Bài giảng Dự toán xây dựng: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Dự toán xây dựng: Chương 0 - TS. Nguyễn Ngọc Thắng-TGU. Mục tiêu chính của Bài giảng Dự toán xây dựng do TS. Nguyễn Ngọc Thắng biên soạn là: Giúp cho SV vận dụng các định mức (nhân công, vật liệu, máy thi công) để tính toán các chi phí trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-du-toan-xay-dung-chuong-0-ts-nguyen-ngoc-thang-tgu-ksnbuq.html

Nội dung


10/18/2017

DỰ TOÁN XÂY DỰNG

TS. Nguyễn Ngọc Thắng
M: 0912.357024
Email: nguyenngocthang@tgu.edu.vn
Fb: http://www. facebook.com/thangxdtg

Năm 2017

Số tín chỉ: 2
Nghe giảng lý thuyết:

30 tiết

Học phần học trước:
Vẽ kỹ thuật xây dựng.

2

1

10/18/2017

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Kiến thức:
 Vận dụng các định mức (nhân công, vật liệu, máy thi
công) để tính toán các chi phí trong xây dựng.
Kỹ năng:
 Vận dụng các định mức, phân tích, tính toán, kiểm tra dự
toán của công trình xây dựng; tìm kiếm, thu thập, cập
nhật thông tin liên quan đến các loại định mức khác nhau
của từng dự án.
Thái độ, chuyên cần:
 Sinh viên rèn luyện được sự chia sẽ, phối hợp khi làm
việc theo nhóm thông qua thảo luận trên lớp và bài tập
nhóm. Cẩn thận và chính xác trong công tác lập dự toán
xây dựng công trình.
3

NỘI DUNG HỌC PHẦN:
Chương 0: Giới thiệu môn học, ĐCCTHP, tài liệu

(2t)

Chương 1: Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản

(2t)

Chương 2: Tiên lượng

(10t)

Chương 3: Nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công

(6t)

Kiểm tra thường xuyên

(1t)

Chương 4: Lập dự toán công trình

(2t)

Kiểm tra Giữa kỳ

(1t)

Chương 5: Hướng dẫn lập dự toán bằng phần mềm

(4t)

Ôn tập, công bố điểm quá trình

(2t)
4

2

10/18/2017

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Giáo trình Dự toán xây
dựng cơ bản, Bộ xây
dựng. NXB Xây dựng,
2010.

5

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN:
Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần
Kiểm tra thường xuyên (hệ số 1):
Tự luận, 45 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi giữa học phần (hệ số 2);
Tự luận, 45 phút, được sử dụng tài liệu.
Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần
Tự luận, 90 phút, được sử dụng tài liệu.

SV vắng quá 20% số tiết sẽ bị cấm thi
6

3

10/18/2017

LỊCH GIẢNG DẠY
Tuần

Thời gian

Ghi chú

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Tuần 9
Tuần 10
Tuần 11
Tuần 12
Tuần 13
Tuần 14
Tuần 15
7

4

1115298

Tài liệu liên quan


Xem thêm