of x

Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 100 | FileSize: 5.37 M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa. Nội dung bài giảng của bác sĩ Phan Hữu Phúc trình bày về lịch sử ứng dụng lọc máu liên tục trong nhi khoa, sơ lược về pCRRT registry, lọc máu liên tục trong nhi khoa ở Việt Nam, một số vấn đề về kỹ thuật CRRT trong nhi khoa và một số ứng dụng CRRT trong nhi khoa.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dieu-tri-loc-mau-lien-tuc-trong-nhi-khoa-5jhbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Thư viện Bài giảng Điều trị lọc máu liên tục trong nhi khoa trong chuyên mục ,Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em được giới thiệu bởi user suckhoetreem đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Y Tế - Sức Khoẻ,Sức khỏe trẻ em , có tổng cộng 100 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng mục còn có Bài giảng Lọc máu, Lọc máu liên tục, Điều trị lọc máu liên tục, Kỹ thuật CRRT, Ứng dụng CRRT ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Nội dung bài giảng của thầy thuốc Phan Hữu Phúc biểu hiện về lịch sử ứng dụng lọc máu liên tiếp trong nhi khoa, qua loa về pCRRT registry, lọc máu liên tiếp trong nhi khoa ở Việt Nam, một số vấn đề về công nghệ CRRT trong nhi khoa và một số ứng dụng CRRT trong nhi khoa, kế tiếp là ĐIỀU TRỊ LỌC MÁU LIÊN TỤC, thêm nữa TRONG NHI KHOA BS, bên cạnh đó Phan Hữu Phúc, cho biết thêm Bệ h việ Nhi Trung ươ g Nội dung, bên cạnh đó • Lị h sử ứ g dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa, thêm nữa • “ơ lượ về pCRRT registry, tiếp theo là • Lọ máu liên tụ trong nhi khoa ởàViệt nam, tiếp theo là • Một số vấ đề về công nghệ CRRT trong nhi khoa: catheter, hố g, nói thêm là đ g, những tham số lọ máu, bên cạnh đó • Một số ứng dụ g CRRT trong nhi khoa Sơ lượ lị h sử áp dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa, nói thêm • Nă 1985- USA: Dr, bên cạnh đó Liebermann sử dụ g SCUF (slow continuous, nói thêm ultrafiltration) điều t ị hỗ t ợ thành công ột t ẻ lọt lòng vô iệu, quá, bên cạnh đó tải dị h, tiếp theo là • Nă 1986- Italia: Dr,còn cho biết thêm Ronco áp dụ g CAVH thành công cho 4 t ẻ sơ, bên cạnh đó sin
ĐIỀU TRỊ LỌC MÁU LIÊN TỤC
TRONG NHI KHOA

BS. Phan Hữu Phúc
Bệ h việ Nhi Trung ươ g

Nội dung
• Lị h sử ứ g dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa
• “ơ lượ về pCRRT registry
• Lọ máu liên tụ trong nhi khoa ởàViệt nam
• Một số vấ đề về kỹ thuật CRRT trong nhi khoa: catheter, hố g
đ g, các thông số lọ máu
• Một số ứng dụ g CRRT trong nhi khoa

Sơ lượ lị h sử áp dụ g lọ máu liên tụ trong nhi khoa
• Nă 1985- USA: Dr. Liebermann sử dụ g SCUF (slow continuous
ultrafiltration) điều t ị hỗ t ợ thành công ột t ẻ sơ sinh vô iệu, quá
tải dị h
• Nă 1986- Italia: Dr. Ronco áp dụ g CAVH thành công cho 4 t ẻ sơ
sinh
• USA, 1987: Dr. Leone áp dụ g CAVH cho t ẻ lớ hơ
• 1993: Chấp thuậ CVVH ít có vấ đề hơ so với CAVH
• 2001: ppCRRT thiết lập ởàU“á
• 2012: The Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine
(CARPEDIEM). Máy lọ máu mini cho sử dụ g cho t ẻ sơ sinh

ppCRRT Registry

Prospective Pediatric CRRT Registry
Thiết lập ă 2001
13 trung tâm hồi sứ nhi khoa
Thu thập các thông tin về CRRT
nhi khoa
• 1/2001-8/2005: 370 BN đă g ký
• 10 bài báo:
5 bài- mô tả lâm sàng- dị h tễ
3 bài -kỹ thuật CRRT ở t ẻ em
2 bài- dinh dưỡ g và quá tải dị h trong CRRT t ẻ em
Sutherland et al, Pediatr Nephr 2014

Lọ máu liên tụ trong nhi
khoa ở Việt nam
• Áp dụ g ởààBVàNhi Đồ g 1 từ 2004 (BM 25)
• Tại Bệ h việ Nhi trung ươ g: 8/2008 -ca đầu
tiên (Prisma)
• “ử dụ g hướ g dẫ ủa BV T ẻ em Westmead,
Sydney
• 10/2011: áp dụ g ca ệ h chân tay iệ g
ặ g-số & phù phổi ấp
• 2013: Lọ máu t ẻ sơ sinh tă g NH3 do RL chu
trình ure
• Thự hiệ tại ột số BV Nhi tu ế tỉ h
• Áp dụ g hiệ nay: suy thậ ấp, suy đa tạ g,
suy gan, số hiễ trùng, số tim, số phả vệ
dai dẳ g, ối loạ hu ể hóa ẩ sinh, gộ
độ , các hỉ đị h plasma exchange

1107219

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm