Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 61 | Page: 28 | FileSize: 1.83 M | File type: PPT
of x

Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh. Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp hoá học. Bài giảng sẽ cung cấp cho các em biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lý của lưu huỳnh theo nhiệt độ, những tính chất hoá học đặc biệt của lưu huỳnh, nắm được các dạng bài tập về lưu huỳnh và hidrosunfua.Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại..... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-cac-hop-chat-co-oxi-cua-luu-huynh-msq0tq.html

Nội dung


 1.  Ứng dụng
 2.  Ứng dụng
 3. Ứng dụng
 4. Ứng dụng
 5. Ứng dụng
 6. Ứng dụng
 7. Ứng dụng
 8. Lưu Huỳnh đioxit I. Lưu Huỳnh trioxit II. III. Axit sunfuric Cấu tạo phân tử 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học 3. Ứng dụng 4. Sản xuất axit sunfuric 5. Muối sunfat và nhận biết ion sunfat. 6. 9
 9. III. Axit sunfuric (H2SO4) 1. Cấu tạo phân tử +6
 10. III. Axit sunfuric 2. Tính chất vật lí - H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, không màu, không bay hơi. - H2SO4 98% có D = 1,84 g/cm3 - H2SO4 đặc dễ hút ẩm, tan trong nước tỏa nhiệt mạnh (H2SO4.nH2O) Thêm H2SO4 đặc vào nước t0đầu = 19,20C t0sau = 131,20C
 11. Cách pha loãng axit sunfuric đặc Cách 1: Rót H2O Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2SO4 đặc vào H2O  Chọn cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn ?
 12. CẨN THẬN ! Gây bỏng T ại Sao ? H2O H2SO4 đặc
 13. Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại.
 14. Bị bỏng do H2SO4 đặc
 15. 3. Tính chất hóa học  Dự đoán tính chất hóa học của H2SO4 ? H O O +6 S H O O
 16. a) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng - Là một axit mạnh - Có đầy đủ tính chất chung của một axit • Làm quì tím hoá đỏ. • Tác dụng với muối (sản phẩm tạo thành có .... Tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ → ....+ .... • Tác dụng kim loại trước hiđro → .... + .... • Cu + H2SO4(l) → Không phản ứng ZnSO4 + H2 ↑ Zn + H2SO4(l)  FeSO4 + H2 ↑ Fe + H2SO4(l)  Chú ý: đối với kim loại nhiều hóa trị khi tác dụng với H2SO4loãng tạo thành ion kim lọai có điện hóa trị thấp 17
 17. a. Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng VD: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy: A. CuO, Mg(OH)2, Cu, CaCO3 B. Mg, Ca(OH)2, CaCO3, Ag C. CuO, NaOH, CaCO3, Fe D. Au, CuO, Mg, Cu(OH)2
 18. b. Tính chất của axit sunfuric đặc Cu + H2SO4 loãng -> không phản ứng Cu + H2SO4 đặc -> có xảy ra phản ứng không?  Cu tác dụng với H2SO4 đặc Nhận xét hiện tượng? Ngoài tính axit mạnh như axit sunfuric loãng thì axit sunfuric đ ặc còn có tính chất gì ?
 19. b/ Tính chất của dung dịch H2SO4 đặc Tính oxi hoá mạnh: Tác dụng với kim loại: ( trừ Au, Pt,…). 0 +6 +4 +2 Cu + 2 H2SO4 (đ,nóng) + SO2 + 2H2O CuSO4 2 Fe + 6 H2SO4 (đ,nóng) Fe2( SO4)3 +3SO2 + 6H2O TQ: Kim loại + H2SO4(đặc,nóng)  Muối + (SO2, S, H2S)+ H2O Chú ý: + đối với kim loại nhiều hóa trị thì khi tác dụng với H2SO4 đặc, nóng chuyển thành ion kim lọai có điện hóa trị cao nhất. + Al, Fe,Cr,… không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội 20
605972

Tài liệu liên quan


Xem thêm