of x

Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 61 | Page: 28 | FileSize: 1.83 M | File type: PPT
61 lần xem

Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh. Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp hoá học. Bài giảng sẽ cung cấp cho các em biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lý của lưu huỳnh theo nhiệt độ, những tính chất hoá học đặc biệt của lưu huỳnh, nắm được các dạng bài tập về lưu huỳnh và hidrosunfua.Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại..... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dien-tu-mon-hoa-hoc-cac-hop-chat-co-oxi-cua-luu-huynh-msq0tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Thư viện Bài giảng điện tử môn hóa học: các hợp chất có oxi của lưu huỳnh thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 28 page , thuộc thể loại .PPT, cùng danh mục còn có tính chất hóa học, chuyên đề hóa học, hóa học vô cơ, tài liệu môn hóa học, oxi, luu huynh ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Lưu huỳnh và hợp chất của diêm sinh có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp hoá học, nói thêm là Bài giảng sẽ cung cấp cho những em biết cấu tạo phân tử, thuộc tính vật lý của diêm sinh theo nhiệt độ, các thuộc tính hoá học đặc trưng của diêm sinh, nắm được những dạng bài tập về diêm sinh và hidrosunfua, bên cạnh đó Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối ko làm trái lại, bên cạnh đó Ứng dụng Ứng dụng, tiếp theo là Ứng dụng,còn cho biết thêm Ứng dụng,còn cho biết thêm Ứng dụng, bên cạnh đó Ứng dụng,còn cho biết thêm Ứng dụng Lưu Huỳnh đioxit, bên cạnh đó I, cho biết thêm Lưu Huỳnh trioxit, ngoài ra II, kế tiếp là III, nói thêm là Axit sunfuric Cấu tạo phân tử, tiếp theo là 1, kế tiếp là Tính chất vật lí, nói thêm 2, kế tiếp là Tính chất hóa học, nói thêm 3, thêm nữa Ứng dụng, ngoài ra 4, nói thêm là Sản xuất axit sunfuric, tiếp theo là 5, nói thêm Muối sunfat và nhận diện ion sunfat, bên cạnh đó 6, thêm nữa 9 III, nói thêm là  Axit sunfuric (H2SO4), tiếp theo là 1, thêm nữa  Cấu tạo phân tử +6 III, kế tiếp là  Axit sunfuric 2, ngoài ra  Tính chất vật lí - H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, ko màu, ko bay hơi, kế tiếp là - H2SO4 98% có D = 1,84 g/cm3 - H2SO4 đặc dễ hút ẩm, tan trong nước tỏa nhiệt mạnh (H2SO4, nói thêm nH2O), bên cạnh đó Thêm H2SO4 đặc vào nước t0đầu = 19,20C t0sau = 131,20C Cách pha loãng axit sunfuric đặc, thêm nữa Cá
 1.  Ứng dụng
 2.  Ứng dụng
 3. Ứng dụng
 4. Ứng dụng
 5. Ứng dụng
 6. Ứng dụng
 7. Ứng dụng
 8. Lưu Huỳnh đioxit I. Lưu Huỳnh trioxit II. III. Axit sunfuric Cấu tạo phân tử 1. Tính chất vật lí 2. Tính chất hóa học 3. Ứng dụng 4. Sản xuất axit sunfuric 5. Muối sunfat và nhận biết ion sunfat. 6. 9
 9. III. Axit sunfuric (H2SO4) 1. Cấu tạo phân tử +6
 10. III. Axit sunfuric 2. Tính chất vật lí - H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, không màu, không bay hơi. - H2SO4 98% có D = 1,84 g/cm3 - H2SO4 đặc dễ hút ẩm, tan trong nước tỏa nhiệt mạnh (H2SO4.nH2O) Thêm H2SO4 đặc vào nước t0đầu = 19,20C t0sau = 131,20C
 11. Cách pha loãng axit sunfuric đặc Cách 1: Rót H2O Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2SO4 đặc vào H2O  Chọn cách pha loãng H2SO4 đặc an toàn ?
 12. CẨN THẬN ! Gây bỏng T ại Sao ? H2O H2SO4 đặc
 13. Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại.
 14. Bị bỏng do H2SO4 đặc
 15. 3. Tính chất hóa học  Dự đoán tính chất hóa học của H2SO4 ? H O O +6 S H O O
 16. a) Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng - Là một axit mạnh - Có đầy đủ tính chất chung của một axit • Làm quì tím hoá đỏ. • Tác dụng với muối (sản phẩm tạo thành có .... Tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ → ....+ .... • Tác dụng kim loại trước hiđro → .... + .... • Cu + H2SO4(l) → Không phản ứng ZnSO4 + H2 ↑ Zn + H2SO4(l)  FeSO4 + H2 ↑ Fe + H2SO4(l)  Chú ý: đối với kim loại nhiều hóa trị khi tác dụng với H2SO4loãng tạo thành ion kim lọai có điện hóa trị thấp 17
 17. a. Tính chất của dung dịch axit sunfuric loãng VD: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy: A. CuO, Mg(OH)2, Cu, CaCO3 B. Mg, Ca(OH)2, CaCO3, Ag C. CuO, NaOH, CaCO3, Fe D. Au, CuO, Mg, Cu(OH)2
 18. b. Tính chất của axit sunfuric đặc Cu + H2SO4 loãng -> không phản ứng Cu + H2SO4 đặc -> có xảy ra phản ứng không?  Cu tác dụng với H2SO4 đặc Nhận xét hiện tượng? Ngoài tính axit mạnh như axit sunfuric loãng thì axit sunfuric đ ặc còn có tính chất gì ?
 19. b/ Tính chất của dung dịch H2SO4 đặc Tính oxi hoá mạnh: Tác dụng với kim loại: ( trừ Au, Pt,…). 0 +6 +4 +2 Cu + 2 H2SO4 (đ,nóng) + SO2 + 2H2O CuSO4 2 Fe + 6 H2SO4 (đ,nóng) Fe2( SO4)3 +3SO2 + 6H2O TQ: Kim loại + H2SO4(đặc,nóng)  Muối + (SO2, S, H2S)+ H2O Chú ý: + đối với kim loại nhiều hóa trị thì khi tác dụng với H2SO4 đặc, nóng chuyển thành ion kim lọai có điện hóa trị cao nhất. + Al, Fe,Cr,… không tác dụng với H2SO4 đặc, nguội 20
605972

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm