Bài giảng Đạo đức kinh doanh (GV. Phạm Đình Tịnh) - Chương 3: Xây dựng các phương trình đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 18 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Đạo đức kinh doanh (GV. Phạm Đình Tịnh) - Chương 3: Xây dựng các phương trình đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh được doanh nhân thể hiện trong suốt quá trình tồn tại của doanh nghiệp và là nội dung quan trọng cấu thành chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dao-duc-kinh-doanh-gv-pham-dinh-tinh-chuong-3-xay-dung-cac-phuong-trin-hf46tq.html

Nội dung


 1. Chương 3 XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1 ĐĐKD ĐƯỢC DOANH NHÂN THỂ HIỆN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP (TỪ KHI BẮT ĐÀU THÀNH LẬP CHO ĐẾN KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP) VÀ LÀ NỘI DUNG QUAN TRỌNG CẤU THÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 1. Doanh nghiệp 2. Đạo đức trong việc đăng ký thành lập DN 3. Đạo đức trong hoạt động của DN 4. Đạo đức khi chấm dứt hoạt động DN 2 2 DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? • DOANH NGHIỆP LÀ MỘT TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ TÊN RIÊNG, CÓ TÀI SẢN, CÓ TRỤ SỞ GIAO DỊCH ỔN ĐỊNH, ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT NHẰM THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. • LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 • CHỨC NĂNG CỦA DOANH NGHIỆP LÀ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH HAY DỊCH VỤ TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG. 3 1
 2. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP • CĂN CỨ VÀO MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - DOANH NGHIỆP SXKD. - DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH. - DOANH NGHIỆP QUỐC PHÒNG – AN NINH. 4 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP • CĂN CỨ VÀO TÍNH CHẤT SỞ HỮU - CÔNG TY (DOANH NGHIỆP) NHÀ NƯỚC. - CÔNG TY TNHH. - CÔNG TY CỔ PHẦN. - CÔNG TY HỢP DANH. - CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI. - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN. - (HỢP TÁC XÃ). 5 CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP • CĂN CỨ VÀO TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG - DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. - DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. - DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ. 6 2
 3. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là... THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, DOANH NGHIỆP BIẾN ĐỔI CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO THÀNH ĐẦU RA. QUI TRÌNH SẢN XUẤT ĐẦU VÀO: -NVL. ĐẦU RA: -LAO ĐỘNG BIẾN ĐỔI -SẢN PHẨM -TRANG THIẾT BỊ -DỊCH VỤ -NĂNG LƯỢNG -CHI PHÍ KHÁC 7 7 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN • LỢI NHUẬN TỐI ĐA LUÔN LÀ MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP. • NGOÀI RA DOANH NGHIỆP LUÔN ĐỨNG TRƯỚC ÍT NHẤT 3 VẤN ĐỀ CƠ BẢN: - SẢN XUẤT CÁI GÌ? - SẢN XUẤT NHƯ THẾ NÀO? - SẢN XUẤT CHO AI? 8 NHƯ VẬY TUỲ THEO TÌNH HÌNH VỀ VỐN, KHẢ NĂNG VÀ HOÀN CẢNH CỤ THỂ CỦA MÌNH, CÁC DOANH NHÂN SẼ CHỌN CHO MÌNH MỘT LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP, ĐỂ CÓ THỂ PHÁT HUY ĐƯỢC HẾT NĂNG LỰC CỦA MÌNH VÀ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC. 9 3
 4. ĐẠO ĐỨC TRONG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP • CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - KHI BÁO TRUNG THỰC. - ĐỦ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ. - TUÂN THỦ LUẬT PHÁP. - CÔNG KHAI MINH BẠCH. 10 KHAI BÁO TRUNG THỰC • TÊN, BIỂU TƯỢNG: LÀ MỘT TÀI SẢN CỦA DN, CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC NÊN CẦN PHẢI: - KHÔNG TRÙNG HAY GÂY NHẦM LẪN. - KHÔNG VI PHẠM TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ HAY THUẦN PHONG MỸ TỤC. - VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT, CÓ THỂ THÊM TIẾNG NƯỚC NGOÀI VỚI CỠ CHỮ NHỎ HƠN. - CÓ THỂ VIẾT TẮT LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP. • TRỤ SỞ CHÍNH: PHẢI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM. 11 KHAI BÁO TRUNG THỰC • NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - CĂN CỨ VÀO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG NGÀNH. - CĂN CỨ VÀO SẢN PHẨM (ĐẦU RA) ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG NGHỀ. - DOANH NGHIỆP CÓ THỂ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH KHI CẦN. • NGOÀI RA DOANH NGHIỆP CÒN PHẢI KHAI CÁC NỘI DUNG KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP. 12 4
 5. NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ • CÓ 3 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ: 1- CHƯA THÀNH NIÊN. 2- THIỂU NĂNG VỀ TÂM THẦN. 3- ĐANG THỤ ÁN, TRUY NÃ HAY BỊ CẤM QUYỀN. • MỘT SỐ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÃ CÓ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM THÊM KINH DOANH: - CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG KHÔNG DÙNG CÔNG QUỸ KINH DOANH THU LỢI RIÊNG. - CC-CB QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. - SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP. - CHỦ DOANH NGHIỆP BỊ PHÁ SẢN. - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM. 13 TUÂN THỦ LUẬT PHÁP • KHÔNG KINH DOANH CÁC NGÀNH NGHỀ VÀ SẢN PHẨM DƯỚI ĐÂY: 1- QUÂN TRANG, QUÂN DỤNG. 2- MA TUÝ. 3- HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI. 4- HIỆN VẬT THUỘC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, BẢO TÀNG. 5- VĂN HOÁ PHẨM PHẢN ĐỘNG, ĐỒI TRUỴ, MÊ TÍN DỊ ĐOAN. 6- THUỐC LÁ ĐIẾU SẢN XUẤT TẠI NƯỚC NGOÀI. 7- CÁC LOẠI PHÁO. 8- CÁC LOẠI THUỐC PHÒNG CHỮA BỆNH CHƯA ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH. 9- ĐỘNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM. 10- ĐỒ CHƠI TRẺ EM CÓ HẠI. 11- MÃI DÂM. 12- GÁ BẠC. 14 CÔNG KHAI MINH BẠCH • LÀM ĂN PHẢI CÔNG KHAI, KINH DOANH PHẢI MINH BẠCH; KHÔNG KINH DOANH TRÁI PHÁP LUẬT, TRỐN THUẾ. • CÔNG BỐ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI HẠN 30 NGÀY TỪ KHI ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH. • PHẢI ĐĂNG BỐ CÁO THÀNH LẬP DN 3 KỲ LIÊN TIẾP TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG. 15 15 5
 6. ĐĐKD TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DN • CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. • ĐẠO ĐỨC TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH. • ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG. 16 CHUẨN MỰC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP • PHÁP LUẬT TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH LÀNH MẠNH, ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BÌNH ĐẲNG. • DOANH NGHIỆP PHẢI LUÔN TUÂN THỦ LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH KT – XH CỦA Chúng ta hiểu vần đề NHÀ NƯỚC, PHÙ này như thế HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC nào? XÃ HỘI. 17 PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DN Sản xuất Thương mại Đầu tư Dịch vụ DN có thể hoạt động kinh doanh ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm? 18 18 6
 7. CẠNH TRANH • LUẬT CHO PHÉP DN ĐƯỢC CẠNH TRANH NHƯNG PHẢI HỢP PHÁP VÀ CẤM CÁC HÀNH VI: - PHÁ GIÁ, ĐẦU CƠ LŨNG ĐOẠN THỊ TRƯỜNG. - DÈM PHA, NÓI XẤU THƯƠNG NHÂN KHÁC. - NGĂN CẢN, LÔI KÉO, MUA CHUỘC, ĐE DOẠ NV HOẶC KHÁCH HÀNG CỦA NGƯỜI KHÁC. - XÂM PHẠM NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP. 19 19 BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG • DOANH NHÂN CÓ NGHĨA VỤ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC VỀ HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH. HÀNG HOÁ PHẢI HỢP PHÁP VÀ NGHIÊM CẤM: - GÂY NHẦM LẪN, LỪA DỐI KHÁCH HÀNG. - QUẢNG CÁO KHÔNG TRUNG THỰC, KHUYẾN MẠI BẤT HỢP PHÁP. - NÂNG GIÁ, ÉP GIÁ GÂY THIẸT HẠI CHO NHÀ SẢN XUẤT VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG. 20 20 KHAI BÁO KINH DOANH • DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CHẾ ĐỘ KHAI BÁO KINH DOANH: - MỞ SỔ KẾ TOÁN, GHI CHÉP, LƯU TRỮ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ HUỶ SỔ KẾ TOÁN, HOÁ ĐƠN PHẢI ĐÚNG LUẬT. - NIÊM YẾT GIÁ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRONG GIAO DỊCH. - ĐĂNG KÝ, KHAI VÀ NỘP THUẾ. - HÀNG NĂM PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐÚNG HẠN 21 21 7
 8. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN • SẢN XUẤT NGÀY NAY ĐÃ GÂY RA NHỮNG VẤN NẠN CHO XÃ HỘI: - Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: HOÁ CHẤT, CHẤT THẢI. - CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN: KHÔNG CÓ NGUỒN TÀI NGUYÊN NÀO LÀ VÔ TẬN, CẦN CÓ Ý THỨC TIẾT KIỆM VÀ TÁI TẠO TÀI NGUYÊN. - MẤT CÂN BẰNG SINH THÁI: ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐÊN ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI. 22 22 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI • DOANH NGHIỆP TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC LÀ NHỜ XÃ HỘI, NÊN DOANH NGHIỆP CẦN TRÍCH TRONG QUỸ DỰ TRỮ ĐỂ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI. • CHÍNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀY LẠI HỖ TRỢ CHO SỰ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. 23 TRÁCH NHIỆM TRONG NỘI BỘ • LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ Y TẾ QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP PHẢI CHỊU 17% QUỸ LƯƠNG, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP: - KHÁM, CHỮA BỆNH. - TRỢ CẤP ỐM ĐAU, THAI SẢN. - TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP. - TRỢ CẤP HƯU TRÍ. - CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT. 24 8
 9. ĐẠO ĐỨC TRONG GIAO TIẾP • KHÁI NIỆM • ĐẠO ĐỨC TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH • MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG GIAO TIẾP KINH DOANH 25 KHÁI NIỆM • Là hành vi (lời nói, cử chỉ hành động) nhằm thực hiện các quan hệ giữa người với người, cùng với các yêu cầu xã hội để đạt được mục tiêu kinh doanh. Đạo đức trong giao tiếp Chúng ta kinh doanh nhằm tạo phải làm gì nên chữ “tín”, là cơ sở để có thể “Đắc nhân để thực hiện các hoạt tâm”? động kinh doanh 26 26 Đạo đức trong giao tiếp Ngôn ngữ Cử chỉ thài độ 1. Thẳng thắn và tế nhị; 1. Nét mặt và dáng điệu; 2. Rõ ràng và gợi ý; 2. Ánh mắt và nụ cười; 3. Khéo léo và thuyết 3. Chăm chú lắng nghe; phục 4. Nghiêm túc; 4. Nói đúng lúc, đúng chỗ 5. Thân thiện 5. Hài hước và truyền cảm 27 27 9
 10. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP • Hiểu biết về đối tượng giao tiếp; • Lắng nghe và quan tâm; • Tôn trọng con người; • Biết khen việc tốt; • Giữ gìn chữ “tín”; • Đặt mình vào vị trí của người khác; • Giúp đỡ người khác. 28 ĐẠO ĐỨC TRONG BÁN HÀNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG • KHÁI NIỆM: BÁN HÀNG LÀ LOẠI KINH DOANH CÓ MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI LƯỢNG HÀNG HOÁ RA TIỀN TỆ ĐỂ BÙ ĐẮP CÁC CHI PHÍ BỎ RA, TÁI SẢN XUẤT MỞ RỘNG VÀ THU ĐƯỢC MỘT KHOẢN LỢI NHUẬN. 29 HÀNH VI MUA BÁN • VIỆC MUA BÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG: LỜI NÓI, VĂN BẢN HAY HÀNH VI CỤ THỂ. CÓ 3 LOẠI: - BÁN SẢN PHẨM ĐÃ TẠO RA. - MUA SẢN PHẨM ĐỂ TÂN TRANG HAY CHẾ BIẾN LẠI ĐỂ BÁN. - CHUYÊN BÁN HÀNG. 30 30 10
 11. DỊCH VỤ BÁN HÀNG • MÔI GIỚI: LÀM TRUNG GIAN CHO CÁC BÊN MUA BÁN ĐỂ HƯỞNG THÙ LAO, GIÚP GIẢI TOẢ CÁC ÁCH TẮC TRONG LƯU THÔNG VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG. - PHẢI GIỮ BÍ MẬT VỀ THÔNG TIN CÁC BÊN. - KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC THAM GIA VÀO VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CÁC BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI. 31 31 DỊCH VỤ BÁN HÀNG • ĐẠI LÝ LÀ MỘT CƠ SỞ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NHẬN BÁN HÀNG HOÁ CHO MỘT DOANH NGHIỆP ĐỂ HƯỞNG THÙ LAO. CÓ 4 LOẠI ĐẠI LY BÁN HÀNG: - ĐẠI LÝ HOA HỒNG: BÁN HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG MỘT TỶ LỆ % TRÊN GIÁ BÁN. - ĐẠI LÝ BAO TIÊU: BÁN TRỌN VẸN MỘT KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ THEO GIÁ ĐÃ ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG THÙ LAO. - ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN: ĐƯỢC BÊN GIAO LÀM ĐẠI LÝ CHO BÁN HÀNG ĐỘC QUYỀN TẠI MỘT KHU VỰC. - TỔNG ĐẠI LÝ: CÓ MỘT HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TRỰC THUỘC ĐỂ BÁN HÀNG. 32 DỊCH VỤ BÁN HÀNG • ĐẤU GIÁ • LÀ HÌNH THỨC BÁN HÀNG CÔNG KHAI TRONG THỜI GIAN NHANH NHẤT ĐỂ BÁN ĐƯỢC MỘT LƯỢNG LỚN HÀNG HOÁ. PHẢI THÔNG BÁO TRƯỚC ÍT NHẤT 7 NGÀY LÀM VIỆC. NGUYÊN TẮC: - NGƯỜI MUA PHẢI ĐẶT CỌC. - NGƯỜI BÁN CÔNG BỐ GIÁ KHỞI ĐIỂM. - NGƯỜI TRẢ GIÁ CAO NHẤT ĐƯỢC MUA TÀI SẢN. - NẾU KHÔNG MUA ĐƯỢC TÀI SẢN THÌ SẼ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN CỌC.NẾU ĐƯỢC MUA THÌ TIỀN ĐẶT CỌC ĐƯỢC TRỪ VÀO GIÁ MUA. NẾU ĐƯỢC MUA MÀ KHÔNG MUA THÌ TIỀN CỌC BỊ MẤT. 33 11
 12. XÚC TIẾN BÁN HÀNG QUẢNG CÁO • QUẢNG CÁO LÀ GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ ĐỂ DỄ BÁN. • CÓ NHIỀU HÌNH THỨC QUẢNG CÁO: ÂM THANH, BIỂU TƯỢNG, HÌNH ẢNH, CHỮ VIẾT…. • CÓ NHIỀU PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO: TRUYỀN THANH, TUYỀN HÌNH, PANO, ÁP PHÍCH…. • QUẢNG CÁO PHẢI TRUNG THỰC: CHỈ ĐƯỢC NÊU RA TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM. • KHÔNG ĐƯỢC SO SÁNH HOẶC ÁM CHỈ ĐẾN CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI CỦA DOANH NGHIỆP KHÁC. 34 34 XÚC TIẾN BÁN HÀNG • KHUYẾN MẠI • DÀNH CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG LỢI ÍCH NHẤT ĐỊNH ĐỂ ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ. - TẶNG HÀNG MẪU CHO KHÁCH HÀNG DÙNG THỬ MIỄN PHÍ. - TẶNG MỘT MÓN HÀNG HOÁ KHÁC. - HẠ GIÁ (KHÔNG HẠ THẤP HƠN 30% GIÁ THỊ TRƯỜNG) TRONG MỘT THỜI GIAN. - BÁN HÀNG CÓ PHIẾU DỰ THI, DỰ THƯỞNG THEO THỂ LỆ ĐÃ CÔNG BỐ. 35 XÚC TIẾN BÁN HÀNG • HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM - HỘI CHỢ LÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẬP TRUNG TRONG MỘT THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẤT ĐỊNH, DOANH NGHIỆP THAM GIA CÓ THỂ TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ NHẰM TIẾP THỊ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG. - TRIỂN LÃM LÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG THÔNG QUA VIỆC TRƯNG BÀY HÀNG HOÁ, TÀI LIỆU ĐỂ GIỚI THIỆU NHẰM QUẢNG CÁO ĐỂ MỞ RỘNG VÀ THÚC ĐẨY BÁN HÀNG. CÁC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÁP VỀ: CHỦ ĐỀ, QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DANH MỤC VÀ TÀI LIỆU VỀ HÀNG HOÁ, TÊN VÀ ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP THAM GIA. 36 12
 13. ĐẠO ĐỨC BÁN HÀNG • BÁN HÀNG LÀ PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG, ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI AN SINH XÃ HỘI. DOANH NHÂN CẦN CÓ ĐẠO ĐỨC TỪ KHÂU CHẾ TẠO, LƯU THÔNG ĐẾN TẬN TAY NGƯỜI TIÊU DÙNG. 37 37 SẢN PHẨM HỢP PHÁP VÀ CHẤT LƯỢNG • THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VÀ TRUNG THỰC. • BẢO ĐẢM TÍNH HỢP PHÁP CỦA HÀNG HOÁ. • KHÔNG ĐƯỢC NÂNG GIÁ, ÉP GIÁ, QUẢNG CÁO SAI SỰ THẬT. • NIÊM YẾT GIÁ, ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ. 38 38 KHÔNG LÀM THIỆT HẠI BẠN HÀNG VÀ DOANH NGHIỆP KHÁC • HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN NGUYÊN TẮC: “HAI BÊN CÙNG CÓ LỢI” VÀ “HAI BÊN CÙNG THẮNG”. • KHÔNG ĐƯỢC CẠNH TRANH BẤT CHÍNH ĐỂ GIÀNH ĐỘC QUYỀN MÀ CÒN PHẢI GÓP PHẦN VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NƯỚC NHÀ. 39 39 13
 14. QUẢNG CÁO TRUNG THỰC QUẢNG CÁO ĐỂ DỄ BÁN HÀNG, KHÔNG ĐƯỢC VI PHẠM: - LUẬT PHÁP VÀ THUẦN PHONG MỸ TỤC. - XÂM PHẠM HÌNH ẢNH QUỐC CA, QUỐC KỲ, ĐẢNG KỲ, QUỐC HUY VÀ HÌNH ẢNH LÃNH TỤ. - LÀM LẦM LẪN HAY CHE KHUẤT TÍN HIỆU GIAO THÔNG. - HÀNG CẤM, GIỚI HẠN TIÊU DÙNG HAY CHƯA ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH. - SAI SỰ THẬT, SO SÁNH VỚI SP CÙNG LOẠI CỦA DOANH NGHIỆP KHÁC. - TRÊN BÌA SÁCH BÁO, XEN GIỮA CÁC THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ, TRUYỀN THANH, TRUYỀN HÌNH. - NƠI CÓ CÔNG SỞ, CÔNG VIÊN, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, NƠI THỜ TỰ, DI TÍCH LỊCH SỬ… - TIẾNG ĐỘNG LỚN TỪ 23 GIỜ ĐẾN 4 GIỜ. 40 40 KHUYẾN MẠI ĐÚNG ĐẮN KHUYẾN MẠI NHẰM ĐẨY NHANH VIỆC TIÊU THỤ HÀNG HOÁ BẰNG CÁCH CHO NGƯỜI MUA HƯỞNG MỘT SỐ QUYỀN LỢI. KHUYẾN MẠI CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI VÀ XÁO TRỘN THỊ TRƯỜNG. NGHĨA VỤ: - THÔNG BÁO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI. - THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI. - THỰC HIỆN ĐÚNG CÁC CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG. 41 41 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG 1- BÁN HÀNG LÀ “CẢ HAI ĐỀU THẮNG”. 2- ĐỊNH LUẬT 250 GERARD. 3- LẬP HỒ SƠ BÁN HÀNG: LẬP HỒ SƠ KHÁCH HÀNG, KỂ CẢ KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN. 4- ĂN MẶC NHƯ KHÁCH HÀNG. 5- CHINH PHỤC BẰNG MÙI HƯƠNG QUYẾN RŨ CỦA SẢN PHẨM MỚI. 6- CÂU THẦN CHÚ BÁN HÀNG: “TÔI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA QUÝ ÔNG, BÀ” 1/3 CỦA CÁI “CÓ GÌ” VẪN HƠN 100% CỦA CÁI “KHÔNG CÓ GÌ”. 7- DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG. 42 42 14
 15. ĐẠO ĐỨC TRONG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH • KHÁI NIỆM DOANH NGHIỆP LÀ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG XÃ HỘI, LÀ MỘT BỘ PHẬN TRONG NỀN KINH TẾ, THƯỜNG XUYÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHIỀU NGƯỜI, NÊN KHI MỘT DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LUÔN TÁC ĐỘNG TỚI NỀN KINH TẾ. DOANH NHÂN PHẢI CÓ ĐẠO ĐỨC KHI CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỂ KHÔNG LÀM TỔN HẠI ĐẾN XÃ HỘI. 43 ĐẠO ĐỨC TRONG CHẤM DỨT HĐKD BÁN • ĐÂY LÀ HÌNH THỨC CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP THUẬN LỢI THEO Ý MUỐN CỦA DOANH NHÂN. • NGƯỜI BÁN CÓ NGHĨA VỤ GIAO VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP CHO NGƯỜI MUA. 44 ĐẠO ĐỨC TRONG CHẤM DỨT HĐKD TỔ CHỨC LẠI (TÁI CẤU TRÚC) GỒM CÓ: - CHIA: CHIA DN THÀNH MỘT SỐ DN CÙNG LOẠI. DN CŨ CHẤM DỨT TỒN TẠI. - TÁCH: CHUYỂN MỘT PHẦN TÀI SẢN CỦA DN ĐỂ THÀNH LẬP MỘT DN MỚI CÙNG LOẠI. DN CŨ KHÔNG CHẤM DỨT TỒN TẠI. - HỢP NHẤT: NHIỀU DN CÙNG LOẠI HỢP NHẤT THÀNH DN MỚI, DN CŨ CHẤM DỨT TỒN TẠI. - SÁP NHẬP: NHIỀU DN CÓ LOẠI HÌNH KHÁC NHAU SÁP NHẬP THÀNH DN MỚI, DN CŨ CHẤM DỨT TỒN TẠI. 45 15
 16. ĐẠO ĐỨC TRONG CHẤM DỨT HĐKD GIẢI THỂ CHẤM DỨT DN THEO Ý NGUYỆN HAY PHÁP LUẬT. 1- HẾT THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG. 2- TỰ NGUYỆN CỦA CHỦ DN. 3- KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN LUẬT ĐỊNH. 4- BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD: - KHÔNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI HẠN 1 NĂM TỪ KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐKKD. - NGỪNG HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 1 NĂM MÀ KHÔNG BÁO CHO PHÒNG ĐKKD. - KHÔNG BÁO CÁO 2 NĂM LIÊN TIẾP VỀ PHONG ĐKKD. - KHI CÓ YÊU CẦU MÀ KHÔNG GỞI BÁO CÁO VỀ PHÒNG ĐKKD TRONG THỜI HẠN 6 THÁNG. - KINH DOANH NGHỀ BỊ CẤM. - VI PHẠM PHÁP LUẬT. 46 ĐẠO ĐỨC TRONG CHẤM DỨT HĐKD PHÁ SẢN • CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP NGOÀI Ý MUỐN CỦA DOANH NHÂN VÀ PHẢI NHỜ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT. • DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN HAY THUA LỖ 2 NĂM LIÊN TIẾP, ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH MÀ VẪN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NỢ ĐẾN HẠN. DOANH NHÂN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ HẬU QUẢ CỦA SỰ CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP. 47 PHÁ SẢN TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI 1- THÔNG BÁO KỊP THỜI CHO PHÒNG ĐKKD TRONG THỜI HẠN 15 NGÀY, NẾU BÁN HAY TỔ CHỨC LẠI CẦN KÈM HỢP ĐỒNG. 2- QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ PHẢI GỞI TỚI CHỦ NỢ, NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐĂNG 3 SỐ BÁO LIÊN TIẾP VÀ CÔNG BỐ TẠI TRỤ SỞ DN TRONG 7 NGÀY. 3- PHẢI GIẢI QUYẾT XONG KHIẾU NẠI MỚI ĐỰOC CHẤM DỨT DN. 4- THANH TOÁN NỢ TRONG 6 THÁNG THEO THỨ TỰ: - LƯƠNG VÀ TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. - THUẾ. - CÁC CHỦ NỢ. 48 16
 17. PHÁ SẢN TRÁCH NHIỆM VỚI ĐỐI TÁC • DOANH NHÂN CÓ BỔN PHẬN THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THOẢ THUẬN TRƯỚC ĐÂY TRƯỚC KHI CHẤM DỨT DOANH NGHIỆP. THỜI HẠN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LÀ 6 THÁNG. 49 PHÁ SẢN TRÁCH NHIỆM VỚI NLĐ VÀ CỔ ĐÔNG • DOANH NHÂN PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐÔNG. NẾU DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC LẠI THÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG CŨ ĐƯỢC ƯU TIÊN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP MỚI. • NGƯỜI CÓ PHẦN HÙN VỐN TRONG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO NGUYÊN TẮC “LỜI ĂN LỖ CHỊU” VÀ “ĂN CHIA SÒNG PHĂNG”. 50 ĐẠO ĐỨC KHI BỊ PHÁ SẢN DN • PHÁ SẢN LÀ TÌNH TRẠNG PHỨC TẠP NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI MỘT DOANH NHÂN, CHỦ DOANH NGHIỆP THƯỜNG SỢ HÃI VÀ BỎ TRỐN. • ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐÒI HỎI, KHI DOANH NGHIỆP BỊ PHÁ SẢN, CHỦ DOANH NGHIỆP PHẢI BIẾT TIN TƯỞNG VÀO LUẬT PHÁP VÀ HỢP TÁC VỚI TOÀ ÁN ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THEO CÁCH TỐT NHẤT. 51 51 17
 18. TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DN • SAU KHI NHẬN ĐƠN XIN PHÁ SẢN CỦA CHỦ NỢ HAY CHỦ DN, TOÀ ÁN SẼ RA QUYẾT ĐỊNH GỒM 3 ĐIỂM: - TUYÊN BỐ NGƯNG THANH TOÁN NỢ CỦA DN. - ĐĂNG BÁO, THÔNG BÁO CÁC CHỦ NỢ GỞI GIẤY ĐÒI NỢ ĐẾN HẠN. - CHỈ ĐỊNH THẨM PHÁN VÀ LẬP TỔ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐỂ THẨM ĐỊNH VÀ NGĂN CHẶN THẤT THOÁT, DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ KIỂM KÊ TÀI SẢN. • SAU ĐÓ THẨM PHÁN SẼ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ CHỦ NỢ - CÓ ĐẠI DIỆN DN ĐỂ HOÀ GIẢI. CHỈ KHI HOÀ GIẢI KHÔNG THÀNH, THẨM PHÁN MỚI RA QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP. 52 52 PHÁT MẠI TÀI SẢN VÀ TRẢ NỢ • TRONG 10 NGÀY SAU KHI QUYẾT ĐỊNH PHÁ SẢN CÓ HIỆU LỰC, TỔ THANH TOÁN TÀI SẢN SẼ LÀM VIỆC: - THU HỒI VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN DN. - PHONG TOẢ CÁC TÀI SẢN CỦA DN Ở NGÂN HÀNG. - TRẢ NỢ THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN. • TỪ NGÀY TUYÊN BỐ PHÁ SẢN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHẬN CHỨC VỤ ĐÓ Ở NƠI KHẢC TRONG THỜI HẠN TỪ 1 - 3 NĂM. ĐƯỢC MIỄN KHI: - LÝ DO PHÁ SẢN LÀ BẤT KHẢ KHÁNG. - KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP VỀ SỰ PHÁ SẢN. - ĐÃ XIN PHÁ SẢN VÀ TRẢ ĐỦ NỢ. 53 53 54 18
903579

Tài liệu liên quan


Xem thêm